Co to jest edukacja domowa? Na czym polega? Jak wygląda?

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania realizowana poza szkołą. Nauczanie w domu przez rodziców może być realizowane w dowolnym czasie i miejscu. Edukację domową uznaje się za najstarszą i najbardziej skuteczną metodę nauczania. Jej podstawową zaletą jest możliwość dopasowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. W praktyce oznacza to, że...

Edukacja domowa – materiały dla ucznia i nauczyciela, czyli dziecka i rodzica

Jako zindywidualizowana forma nauczania realizowanego poza szkołą edukacja domowa nie narzuca na rodziców obowiązku realizacji konkretnych podręczników. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego w edukacji domowej jest natomiast zrealizowanie z dzieckiem podstawy programowej. To, jak będzie ona realizowana zależy do systemu, jaki wypracuje rodzic i dziecko. O czym warto wiedzieć dobierając materiały dla...