Temat edukacji domowej pojawił się na największym forum ekonomicznym w Europie Środkowo-Wschodniej.

https://www.forbes.pl/podlaskie-to-innowacje-kreatywnosc-i-unikatowe-podejscie-do-biznesu-i-samorzadu/jvh17fg   Podlaskie to innowacje, kreatywność i unikatowe podejście do biznesu i samorządu Data publikacji: 09.09.2022, 00:00 Po raz trzeci Województwo Podlaskie ma własne, autorskie panele dyskusyjne na największym Forum Ekonomicznym w Europie Środkowo-Wschodniej, dedykowane dla przedsiębiorstw NGO-sów oraz samorządowców. Prelegenci wzięli udział w dwóch debatach. Najpierw rozmawiali o kryzysie...

Ciekawy wywiad z Antonim Zakrzewskim, uczniem edukacji domowej, o zaletach i mitach związanych z nauczaniem domowym.

https://www.wprost.pl/edukacja/10975021/edukacja-domowa-w-polsce-cale-zycie-uczyl-sie-w-domu-absolwent-homeschoolingu-to-swiadomy-obywatel.html   Edukacja domowa w Polsce: Całe życie uczył się w domu. Absolwent homeschoolingu to świadomy obywatel Dodano: 25 listopada 2022,  13:38 Edukacja domowa w Polsce: Całe życie uczył się w domu Źródło: Materiał Partnera Edukacja powinna być apolityczna by jak najlepiej przygotować takich młodych ludzi jak ja ma do dojrzałego życia w społeczeństwie. Zaopatrzyć w narzędzia do tego, bym dalej się rozwijał i chciał...

Interpelacja nr 249 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji, jaka dotknęła ze strony organów państwowych i samorządowych Pawła i Marzenę Zakrzewskich, twórców i propagatorów systemu edukacji spersonalizowanej.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BJLBYF   Interpelacja nr 249 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji, jaka dotknęła ze strony organów państwowych i samorządowych Pawła i Marzenę Zakrzewskich, twórców i propagatorów systemu edukacji spersonalizowanej Zgłaszający: Lech Kołakowski, Iwona Arent, Mieczysław Baszko, Jerzy Bielecki, Zbigniew Chmielowiec, Elżbieta Duda, Michał Jach, Wojciech Kossakowski, Andrzej...

Interpelacja nr 33528 do ministra edukacji narodowej w sprawie stanu edukacji w Polsce.

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BFVDZC   Interpelacja nr 33528 do ministra edukacji narodowej w sprawie stanu edukacji w Polsce Zgłaszający: Killion Munyama, Joanna Frydrych, Bożena Henczyca, Agnieszka Pomaska, Elżbieta Stępień, Grzegorz Furgo, Michał Kamiński Data wpływu: 30-08-2019 Do naszych biur poselskich zgłaszają się rodzice, zaniepokojeni stanem edukacji w Polsce. W szczególności obawy rodziców związane...

Interpelacja nr 24820 do ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji domowej

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4FBDM   Interpelacja nr 24820 do ministra edukacji i nauki w sprawie edukacji domowej Zgłaszający: Joanna Frydrych, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Mateusz Bochenek, Jerzy Borowczak, Piotr Borys, Małgorzata Chmiel, Zofia Czernow, Joanna Fabisiak, Konrad Frysztak, Krzysztof Gadowski, Aleksandra Gajewska, Kinga Gajewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Michał Gramatyka, Rafał...

Interpelacja nr 37975 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia wolnego wyboru w oświacie w kontekście edukacji pozaszkolnej.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CMKDNN   Interpelacja nr 37975 do prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia wolnego wyboru w oświacie w kontekście edukacji pozaszkolnej Zgłaszający: Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Artur Dziambor Data wpływu: 26-12-2022 Szanowny Panie Premierze, w dniu 18 grudnia 2022 roku zaniepokojeni uczniowie zainicjowali petycję www.petycjeonline.com/edukacjadomowa zatytułowaną „Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego...

Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu).

Podpisz petycję https://www.petycjeonline.com/edukacjadomowa         Szanowny Panie Ministrze, nawiązując do licznych interwencji osób fizycznych, prawnych, instytucji, a także parlamentarzystów (np. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CLNA57 , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N, https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C25BUB , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4XCWT , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3VQQ9 , https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4FBDM , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZDBHG , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZVARA , https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24650 , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX3BA2 , https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BGBH5F , https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BFVDZC , https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24820 ) pragnę, jako uczeń kształcący się w warunkach tzw. edukacji domowej, zacytować powtarzający się fragment w kilku z ww. interpelacji, pod którymi podpisało się łącznie ponad 270 parlamentarzystów (posłów i...

Interpelacja nr 22178 do ministra edukacji i nauki w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZVARA   Interpelacja nr 22178 do ministra edukacji i nauki w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Kamil Bortniczuk, Stanisław Bukowiec, Zbigniew Chmielowiec, Kazimierz Choma, Dominika Chorosińska, Anna Dąbrowska-Banaszek, Zbigniew Girzyński, Agnieszka Górska, Teresa Hałas, Filip Kaczyński, Bartosz Kownacki, Jarosław Krajewski, Anna Kwiecień, Antoni...

Interpelacja nr 32657 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BECHKT   Interpelacja nr 32657 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich Zgłaszający: Kornel Morawiecki, Lech Kołakowski Data wpływu: 17-07-2019 Szanowny Panie Ministrze! Państwo Paweł i Marzena Zakrzewscy byli i są twórczo zaangażowani w...

Interpelacja nr 20289 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej i distance learning.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BYKBVE   Interpelacja nr 20289 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej i distance learning Zgłaszający: Wojciech Kossakowski, Waldemar Andzel, Grzegorz Gaża, Zbigniew Girzyński, Michał Jach, Filip Kaczyński, Lech Kołakowski, Ewa Kozanecka, Krzysztof Janusz Kozik, Ewa Malik, Wojciech Murdzek, Grzegorz Piechowiak, Violetta Porowska, Agnieszka Soin, Magdalena Sroka, Agata Katarzyna...