Ponowna interpelacja nr 15085 do ministra spraw zagranicznych w sprawie edukacji domowej w polskich rodzinach na emigracji.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX3BA2   Zgłaszający: Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Grzegorz Braun, Krzysztof Tuduj, Dobromir Sośnierz, Robert Winnicki Data wpływu: 04-01-2021 W związku z obszerną odpowiedzią, jakiej udzielił Minister Spraw Zagranicznych, z dnia 10 grudnia 2020 roku na interpelację poselską nr 15085 prosimy o jej uzupełnienie. Z treści wyroków Naczelnego Sądu...

Interpelacja nr 15085 do ministra spraw zagranicznych w sprawie edukacji domowej w polskich rodzinach na emigracji.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVUAZY   Zgłaszający: Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz, Artur Dziambor, Grzegorz Braun, Krzysztof Tuduj, Dobromir Sośnierz, Robert Winnicki Data wpływu: 23-11-2020 Szanowny Panie Ministrze, w nawiązaniu do interpelacji nr 32657 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i...

Ponowna interpelacja nr 15200 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań dyskryminacyjnych wobec działalności kulturotwórczej państwa Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX6HUE   Szanowny Panie Ministrze, w związku z odpowiedzią, jakiej udzielił minister edukacji narodowej na interpelację poselską nr 15200, zwracam się z prośbą o jej uzupełnienie. Z treści wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. akt I FSK 1187/20, sygn. akt I FSK 1245/20, sygn. akt I FSK 1281/20,...

Interpelacja nr 15200 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań dyskryminacyjnych wobec działalności kulturotwórczej państwa Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVVBS2   Zgłaszający: Paweł Bejda Data wpływu: 24-11-2020 Szanowny Panie Ministrze! W nawiązaniu do interpelacji nr 32657 do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (data wpływu 17-07-2019) w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich, grupy posłów poprzedniej kadencji, zwracamy się do...

Ponowna interpelacja nr 14097 do ministra edukacji narodowej w sprawie rozwoju edukacji domowej w polskich rodzinach na emigracji.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BWEDDP&view=null   Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Mieczysław Baszko, Zbigniew Chmielowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Ewa Filipiak, Zbigniew Girzyński, Teresa Hałas, Filip Kaczyński, Ewa Kozanecka, Krzysztof Janusz Kozik, Andrzej Kryj, Anna Kwiecień, Ewa Malik, Jan Mosiński, Wojciech Murdzek, Danuta Nowicka, Teresa Pamuła, Grzegorz Piechowiak, Piotr Polak, Violetta Porowska, Agnieszka Soin,...

Interpelacja nr 14097 do ministra edukacji narodowej w sprawie rozwoju edukacji domowej w polskich rodzinach na emigracji.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVBETE   Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Mieczysław Baszko, Zbigniew Chmielowiec, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Ewa Filipiak, Zbigniew Girzyński, Teresa Hałas, Filip Kaczyński, Ewa Kozanecka, Krzysztof Janusz Kozik, Andrzej Kryj, Anna Kwiecień, Ewa Malik, Jan Mosiński, Wojciech Murdzek, Danuta Nowicka, Teresa Pamuła, Grzegorz Piechowiak, Piotr Polak, Violetta Porowska, Agnieszka Soin,...

Kontynuacja interpelacji nr 10468 do ministra sprawiedliwości w sprawie represjonowanych pionierów edukacji domowej Pawła i Marzeny Zakrzewskich

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BUSB6D   Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Iwona Arent, Jerzy Bielecki, Stanisław Bukowiec, Zbigniew Chmielowiec, Kazimierz Choma, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Michał Jach, Wojciech Kossakowski, Krzysztof Janusz Kozik, Maria Kurowska, Jacek Kurzępa, Teresa Pamuła, Kazimierz Matuszny, Sławomir Skwarek, Paweł Rychlik, Ewa Szymańska, Beata Strzałka, Krzysztof Szulowski, Grzegorz Wojciechowski, Tadeusz Woźniak,...

Interpelacja nr 10468 do ministra sprawiedliwości w sprawie represjonowanych pionierów edukacji domowej Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BT4HQR   Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Iwona Arent, Jerzy Bielecki, Stanisław Bukowiec, Zbigniew Chmielowiec, Kazimierz Choma, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Michał Jach, Wojciech Kossakowski, Krzysztof Janusz Kozik, Maria Kurowska, Jacek Kurzępa, Teresa Pamuła, Kazimierz Matuszny, Sławomir Skwarek, Paweł Rychlik, Ewa Szymańska, Beata Strzałka, Krzysztof Szulowski, Grzegorz Wojciechowski, Tadeusz Woźniak,...

Interpelacja nr 17147 do ministra edukacji narodowej w sprawie kontynuacji zainicjowanej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich reformy polskiego systemu oświaty.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX3BCG   Zgłaszający: Killion Munyama, Maria Małgorzata Janyska, Tomasz Kostuś, Zofia Czernow, Paweł Kowal, Iwona Maria Kozłowska, Krystyna Sibińska, Riad Haidar, Joanna Frydrych, Joanna Kluzik-Rostkowska, Waldemar Sługocki, Krystyna Skowrońska, Paweł Poncyljusz, Agnieszka Hanajczyk, Krzysztof Gadowski Data wpływu: 31-12-2020 Zarówno z interpelacji nr 13376, jak i z treści wyroków Naczelnego Sądu...

Interpelacja nr 18256 do prokuratora krajowego w sprawie represjonowanych pionierów edukacji domowej Pawła i Marzeny Zakrzewskich

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BXHHJL   Zgłaszający: Wojciech Kossakowski Data wpływu: 19-01-2021 Szanowny Panie Ministrze, w związku z brakiem odpowiedzi na pytania zawarte w ponownej interpelacji nr 10468 z dnia 19 października 2020 r. https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BUSB6D, za interpelacją pierwotną w tej sprawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BT4HQR skierowanej do Ministra Sprawiedliwości w sprawie...