Interpelacja nr 907 do ministra finansów w sprawie dyskryminacyjnych działań organów państwa w stosunku do państwa Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BK2DGP   Zgłaszający: Killion Munyama, Joanna Frydrych, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Krystyna Sibińska Data wpływu: 16-12-2019 Interpelacja dotyczy działań dyskryminacyjnych podejmowanych przez przedstawicieli organów państwa w stosunku do małżonków Pawła i Marzeny Zakrzewskich, obywateli RP, twórców i propagatorów nurtu edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Zważywszy, że w sprawie państwa Pawła i Marzeny małżonków...

Interpelacja nr 5366 do ministra edukacji narodowej w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPKAEA   Zgłaszający: Lech Kołakowski, Iwona Arent, Kamil Bortniczuk, Zbigniew Chmielowiec, Tadeusz Chrzan, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Barbara Dziuk, Zbigniew Girzyński, Agnieszka Górska, Maciej Górski, Michał Jach, Filip Kaczyński, Janusz Kowalski, Ewa Kozanecka, Władysław Kurowski, Jacek Kurzępa, Ewa Malik, Dariusz Olszewski, Teresa Pamuła, Piotr Polak, Urszula Rusecka, Tomasz Rzymkowski, Piotr...

Interpelacja nr 5682 do ministra edukacji narodowej w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej i distance learning przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPL9Z4   Zgłaszający: Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz, Jakub Kulesza, Dobromir Sośnierz Data wpływu: 07-05-2020 Szanowny Panie Ministrze! Państwo Paweł i Marzena Zakrzewscy byli i są twórczo zaangażowani w szeroko rozumiany rozwój edukacji, kultury, nauki i dziedzictwa narodowego. W 2009 roku zredagowali pionierską pracę zbiorową „Edukacja domowa w Polsce. Teoria i...

Interpelacja nr 6284 do ministra edukacji narodowej w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej i distance learning przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPXLD7   Zgłaszający: Paweł Bejda Data wpływu: 16-05-2020 Szanowny Panie Ministrze ! Państwo Paweł i Marzena Zakrzewscy byli i są twórczo zaangażowani w szeroko rozumiany rozwój edukacji, kultury, nauki i dziedzictwa narodowego. W 2009 roku zredagowali pionierską pracę zbiorową „Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka.”, gdzie dwudziestu siedmiu autorów...

Interpelacja nr 6849 do ministra edukacji narodowej w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej i distance learning.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQ69QW   Zgłaszający: Joanna Frydrych, Zofia Czernow, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marta Golbik, Riad Haidar, Agnieszka Hanajczyk, Maria Małgorzata Janyska, Ewa Kołodziej, Tomasz Kostuś, Killion Munyama, Małgorzata Pępek, Krystyna Sibińska Data wpływu: 25-05-2020 Szanowny Panie Ministrze! Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich były twórczo zaangażowane w szeroko rozumiany rozwój edukacji, kultury, nauki...

Interpelacja nr 7998 do ministra finansów w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym obywateli Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQUJJH   Zgłaszający: Killion Munyama, Agnieszka Pomaska, Paweł Kowal, Paweł Poncyljusz, Joanna Frydrych, Zofia Czernow, Małgorzata Niemczyk, Tomasz Kostuś, Maria Małgorzata Janyska, Krystyna Sibińska, Dariusz Joński, Riad Haidar Data wpływu: 16-06-2020 Z treści interpelacji nr: 29790, 30556, 31344, 32657, 33749, 33910, 31157, 31402, 31881, 32860, 33528, 33765, 33473, 27976, 32205,...

Interpelacja nr 7612 do ministra finansów w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym obywateli Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BQNFNQ   Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Anna Dąbrowska-Banaszek, Barbara Dziuk, Andrzej Gawron, Janusz Kowalski, Krzysztof Janusz Kozik, Anna Kwiecień, Jerzy Małecki, Beata Mateusiak-Pielucha, Kazimierz Matuszny, Wojciech Murdzek, Waldemar Olejniczak, Piotr Polak, Tomasz Rzymkowski, Sławomir Skwarek, Krzysztof Szulowski, Ewa Szymańska, Marek Wesoły, Tadeusz Woźniak Data wpływu: 10-06-2020 Łomża, dnia 8.06.2020...

Interpelacja nr 10037 do ministra finansów w sprawie dyskryminowanych w wymiarze fiskalnym twórców nurtu edukacji domowej Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BSTHXJ   Zgłaszający: Killion Munyama, Paweł Kowal, Krystyna Sibińska, Paweł Poncyljusz, Joanna Frydrych, Tomasz Kostuś, Maria Małgorzata Janyska, Zofia Czernow, Małgorzata Pępek, Elżbieta Gapińska, Riad Haidar Data wpływu: 20-08-2020 Szanowny Panie Ministrze, w nawiązaniu do dotychczasowych interwencji posłów i senatorów, a także w związku z wyrokami WSA w Warszawie z...

Interpelacja nr 10468 do ministra sprawiedliwości w sprawie represjonowanych pionierów edukacji domowej Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BT4HQR   Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Iwona Arent, Jerzy Bielecki, Stanisław Bukowiec, Zbigniew Chmielowiec, Kazimierz Choma, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Michał Jach, Wojciech Kossakowski, Krzysztof Janusz Kozik, Maria Kurowska, Jacek Kurzępa, Teresa Pamuła, Kazimierz Matuszny, Sławomir Skwarek, Paweł Rychlik, Ewa Szymańska, Beata Strzałka, Krzysztof Szulowski, Grzegorz Wojciechowski, Tadeusz Woźniak,...

Interpelacja nr 13376 do ministra kultury, dziedzictwa narodowego i sportu w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich.

https://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BUUE99   Zgłaszający: Joanna Frydrych, Killion Munyama, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Małgorzata Chmiel, Zofia Czernow, Joanna Fabisiak, Magdalena Filiks, Konrad Frysztak, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marta Golbik, Michał Gramatyka, Rafał Grupiński, Riad Haidar, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Paulina Hennig-Kloska, Marek Hok, Maria Małgorzata Janyska, Michał Jaros, Joanna Jaśkowiak, Dariusz Joński, Joanna Kluzik-Rostkowska,...