Interpelacja nr 33765 do ministra finansów w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym twórców nurtu edukacji spersonalizowanej.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BGBH5X   Zgłaszający: Killion Munyama, Krystyna Sibińska, Marek Sowa, Mirosław Suchoń, Anna Wasilewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Elżbieta Gelert, Artur Gierada, Marek Hok, Paweł Kobyliński, Magdalena Kochan, Arkadiusz Myrcha, Mirosława Nykiel, Katarzyna Osos, Bożena Henczyca, Paweł Pudłowski Data wpływu: 16-09-2019 Rodzice zaniepokojeni działaniami wymierzonymi w wielodzietną rodzinę twórców nurtu edukacji spersonalizowanej państwa...

Interpelacja nr 31081 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej.

https://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBHB3Q   Zgłaszający: Wojciech Kossakowski Data wpływu: 16-04-2019 Szanowna Pani Minister! Od 2007 roku na terenie Polski rozwinął się ruch społeczny zogniskowany wokół tzw. edukacji domowej. Powstawały stowarzyszenia, zrzeszenia czy fundacje. W 2009 roku powstała praca zbiorowa pod tytułem „Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka” pod redakcją Marzeny i...

Interpelacja nr 32205 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie badań w obszarze edukacji domowej.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BDKBTC   Zgłaszający: Paweł Pudłowski Data wpływu: 24-06-2019 Panie Ministrze! Ponad 10 lat temu w Polsce rozpoczął swoje działania ruch rodziców związany z tzw. edukacją domową. W ramach aktywności zaangażowanych osób prowadzone były między innymi liczne badania związane z wpływem edukacji domowej na rodzinę, motywacją do nauki, rozwojem osobistym i...

Interpelacja nr 31126 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC6W   Zgłaszający: Lech Kołakowski Data wpływu: 18-04-2019 Łomża, dnia 17.04.2019 r. Pani Minister, w 2016 roku zlikwidowano innowacyjne placówki oświatowe Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich. Szkoły wyróżniały się nowoczesnym holistycznym podejściem do edukacji, gdzie cała rodzina kreowała indywidualny tok nauczania. Szkoły Pawła i Marzeny Zakrzewskich stworzyły i w praktyce...

Zapytanie nr 9010 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji wymierzonej w pracę naukową i nowatorskie badania dotyczące edukacji domowej realizowane przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich.

https://sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BBKC7R&view=2   Zgłaszający: Lech Kołakowski Data wpływu: 18-04-2019 Łomża, dnia 17.04.2019 r. Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 1996 r. Nr 73, poz.350 ze zm.) w zw. z art. 192 ust. 1...

Interpelacja nr 16556 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1629507B Zgłaszający: Piotr Kaleta Data wpływu: 18-10-2017 Kalisz dnia, 17.10.2017 r. Do mojego biura poselskiego z prośbą o pomoc zwróciło się w imieniu państwa Pawła i Marzeny Zakrzewskich Europejskie Stowarzyszenie Przeciw Dyskryminacji „Contra Discrimination”. Państwo Zakrzewscy od 2007 roku podjęli się inicjatywy związanej ze specjalizowanym, chrześcijańskim podejściem do wychowania i...

Interpelacja nr 33749 dotycząca edukacji domowej.

https://zd24.pl/polityka/item/8488-nasza-najswiezsza-interwencja-w-bardzo-waznej-sprawie-edukacja-to-podstawa   Nasza najświeższa interwencja w bardzo ważnej sprawie "Edukacja to podstawa" 25 Wrz 2019  Moi przyjaciele Paweł i Marzena Zakrzewscy zainicjowali niezbędne zmiany w polskiej oświacie. Zaplacili za to nader wysoką cenę. Warto o tym pamiętać. Zmiany w systemie edukacyjnym, które rozpoczęły się w 2015 roku, pozytywnie wpłynęły na...

Interesujący artykuł o Kornelu Morawieckim.

https://wiesci24.pl/2019/10/11/ujawniamy-kornel-morawiecki-mial-zupelnie-inna-wizje-panstwa-niz-pis/   Ujawniamy! Kornel Morawiecki miał zupełnie inną wizję państwa niż PiS 2019-10-11 Jeszcze na kilka dni przed śmiercią Kornel Morawiecki aktywnie uczestniczył w życiu politycznym. Przez jego mieszkanie przewijały się dziesiątki gości z różnych partii. Był niezwykle inteligentnym i aktywnym, chociaż do 2015 roku nieco zapomnianym politykiem. Dopiero tamte...

Wciągający artykuł opublikowany przez Zachodni Dziennik.

https://zd24.pl/wiadomosci/item/8483-uklad-w-warszawskim-ratuszu-niszczy-przyszlosc-dzieci-w-stolicy Układ w Warszawskim ratuszu niszczy przyszłość dzieci w stolicy? 27 Wrz 2019  Szkoła tak ciekawa, że dzieci chciały przychodzić do niej same i spędzać jak najwięcej czasu, nowoczesna cyfrowa nauka, rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów, praca w mieszanych wiekowo grupach by następował transfer umiejętności, rozwiązywania realnych problemów i współczesna wiedza,...

Janusz Korwin-Mikke o Aferze Banasia.

https://korwin-mikke.pl/polska/jkm-o-nowej-aferze-banasia/   JKM o nowej aferze Banasia INFO: Zdaniem partii KORWiN p. Marian Banaś, aktualny prezes NIK, jest odpowiedzialny za zniszczenie sieci innowacyjnych placówek edukacyjnych.   W 2009 r. w Polsce zaczęły powstawać nowoczesne placówki, działające w formie klubów i stowarzyszeń edukacyjnych. Po wielu latach utrzymywania tradycyjnego postkomunistycznego systemu szkolnego,...