Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania realizowana poza szkołą. Nauczanie w domu przez rodziców może być realizowane w dowolnym czasie i miejscu. Edukację domową uznaje się za najstarszą i najbardziej skuteczną metodę nauczania. Jej podstawową zaletą jest możliwość dopasowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. W praktyce oznacza to, że nauczanie indywidualne w domu stwarza przestrzeń do skupienia się na obszarach problematycznych, jednocześnie eliminując problem marnowania czasu na zagadnienia, które dziecko przyswoiło z dużą łatwością i szybkością. Dodatkowym atutem, jakie niesie za sobą nauczanie w domu jest – wspomniana już wcześniej – asynchroniczność uczenia, a więc możliwość realizacji obowiązku szkolnego w dowolnym miejscu i czasie, także w ogrodzie botanicznym, muzeum czy innych miejscach, które sprzyjają zdobywaniu niezbędnych w procesie uczenia się doświadczeń.

Nauczanie w domu w Polsce cieszy się rosnąca popularnością. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez MEiN w roku szkolnym 2019/2020 w Polsce nauczanie w domu przez rodziców było realizowane względem 10 976 dzieci objętych obowiązkiem szkolnym. W kolejnym roku szkolnym (2020/2021) nauczanie indywidualne w domu realizowało już 15 034 uczniów. W przypadku pewnej grupy uczniów czynnikiem decydującym o podjęciu decyzji o nauczaniu w domu była sytuacja epidemiologiczna, w związku z czym przypuszcza się, że część dzieci wróci do szkoły stacjonarnej we wrześniu lub w następnych latach. Część z nich z pewnością będzie dalej kontynuowało nauczanie w domu.

Nauczanie indywidualne w domu: Jak wygląda?

Nie istnieje jeden powszechnie obowiązujący schemat nauczania w domu. Każda rodzina tworzy swój własny grafik nauki, dobierając przy tym materiały dydaktyczne i pomoce naukowe o największej efektywności.  Na tym w dużej mierze polega edukacja domowa. Jej zadaniem jest przekazanie dziecku wiedzy i opanowanie prze nie określonych umiejętności.

To, o czym należy pamiętać rozpoczynając edukację domową to systematyczność i konsekwencja. Dziecko realizujące nauczanie indywidualne w domu jest zobowiązane do przyswojenia całej podstawy programowej, co de facto oznacza ciężką pracę zarówno dla niego, jak i dla rodzica przejmującego obowiązki nauczyciela. Doświadczenia tego roku szkolnego pokazały, że nie wszyscy rodzice mieli pełną świadomość tego, na czym polega edukacja domowa i że jest ona pozbawiona wsparcia ze strony szkoły, do której dziecko zostało zapisane. Wynika to przede wszystkim z błędnego przeświadczenia o tym, że wprowadzona w latach szkolnych 2019/2020 i 2020/2021 edukacja zdalna nosi znamiona edukacji domowej. Planując rozpoczęcie edukacji domowej warto uprzednio zapoznać się z tematem, zarówno z zaletami, jak i trudniejszymi aspektami nauki dziecka w domu.