Edukacja domowa to forma nauczania dzieci w domu przez ich własnych rodziców albo opiekunów lub ewentualnie inne wyznaczone do tego osoby. Nauka taka odbywa się poza systemem szkolnym, co oznacza, że dziecko w edukacji domowej nie uczęszcza do szkoły żadnego typu. W związku z powyższym edukacja domowa jest bezpłatna. Są w tej regule niewielkie wyjątki, które dotyczą dzieci zapisanych do szkół niepublicznych. W przypadku dzieci w edukacji domowej zapisanych do szkół niepublicznych rodzice muszą się liczyć z koniecznością comiesięcznego uiszczania czesnego. W zdecydowanej większości przypadków opłata ta jest zdecydowanie niższa niż w przypadku dzieci uczęszczających do szkoły stacjonarnej, niemiej jednak wymaga regulowania.

O czym jeszcze warto pamiętać?

Edukacja domowa to ważny aspekt dla domowego budżetu i nie należy się łudzić, że nie poniesie za sobą żadnych nadprogramowych wydatków, zwłaszcza kiedy obowiązek szkolny w domu realizują uczniowie szkół ponadpodstawowych lub rodzicom zależy na edukacji językowej dzieci.

Co w takim razie może wygenerować koszty?

Koszty generowane przez edukację domową należy rozpatrywać z dwóch perspektyw:

  • kosztów pieniężnych, które ponosimy w związku z zakupem pomocy naukowych, uczestnictwem dzieci w zajęciach dodatkowych czy lekcjach prywatnych,
  • kosztów niepieniężnych, które ponosimy z tytułu m.in. utraty dochodu jednego ze współmałżonków – bardzo często domowa edukacja okazuje się pracą pełnoetatową, w związku z czym trudno ją pogodzić z pracą zarobkową.

Z drugiej strony edukacja domowa stwarza przestrzeń do generowania pewnych oszczędności. Nie ponosimy kosztów związanych z dojazdami dzieci do szkół, jak również ograniczamy koszty zakupu pomocy dydaktycznych – kupujemy tylko te, które są nam rzeczywiście potrzebne. Spoglądając na edukację domową z pragmatycznego punktu widzenia, sporą oszczędnością może być ograniczenie potrzeb konsumpcyjnych dziecka. Nie mając codziennego kontaktu z rówieśnikami dziecko jest mniej podatne na nowe mody i trendy, które wiążą się z koniecznością inwestowania w gadżety elektroniczne, odzież czy akcesoria.

Czy możemy liczyć na dofinansowanie?

Rodzice decydujący się na edukację domową nie otrzymują ze Skarbu Państwa żadnego dofinansowania. Dofinansowanie otrzymuje szkoła, do której zapisane jest dziecko, przy czym wysokość dofinansowania na dzieci w edukacji domowej jest odpowiednio niższa. Środki z subwencji szkoła powinna przeznaczyć na przeprowadzanie egzaminów dla ucznia oraz wsparcie go w procesie edukacji (zob. art. 37 ust. 4 i ust. 7 Prawa oświatowego). To ostatnie realizowane jest w różnym stopniu i na wiele sposobów.