Edukacja domowa - Maria Zakrzewska

Gala VIP 2023 uhonorowała wybitne postacie z różnych dziedzin, przyznając im statuetki VIP 2023. Wyróżnionymi byli znani przedstawiciele kultury, mediów oraz biznesu, tak jak w poprzednich latach. Gala odbyła się 24 października 2023 roku, gromadząc szerokie grono znaczących osobistości

Marzena i Paweł Zakrzewscy, założyciele Instytutu Wolności, oraz rodzice dwanaściorga dzieci. Zaangażowanie i determinacja doprowadziły ich do zmian prawnych w edukacji, tworząc Ustawę Zakrzewskich. Ich działania jednoczyły parlamentarzystów różnych opcji politycznych, co dwukrotnie przyniosło zmiany legislacyjne sprzyjające wolności wyboru. Dodatkowo, są aktywni w pomocy edukacyjnej dzieciom w Afryce i Ameryce Południowej. Docenieni m.in. Orłami Wprost, Orderem św. Stanisława, Wielkim Krzyżem Koronnym, i statuetką Ambasadora Edukacji, którą odebrała ich córka Maria.

🌐 Źródła