https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BYKBVE

 

Interpelacja nr 20289

do ministra edukacji narodowej

w sprawie edukacji domowej i distance learning

Zgłaszający: Wojciech Kossakowski, Waldemar Andzel, Grzegorz Gaża, Zbigniew Girzyński, Michał Jach, Filip Kaczyński, Lech Kołakowski, Ewa Kozanecka, Krzysztof Janusz Kozik, Ewa Malik, Wojciech Murdzek, Grzegorz Piechowiak, Violetta Porowska, Agnieszka Soin, Magdalena Sroka, Agata Katarzyna Wojtyszek

Data wpływu: 22-02-2021

Szanowny Panie Ministrze,

edukacja domowa to ważny, pierwotny względem współczesnej oświaty fundament, a zarazem istotny element dziedzictwa narodowego. Nurt ten obecnie wzbogacony o elementy distance learning może stać się pewnego rodzaju panaceum na współczesne bolączki polskiej oświaty. W 2009 roku zredagowano pionierską pracę zbiorową „Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka.”, gdzie dwudziestu siedmiu autorów zaangażowanych w rozwój edukacji pozaszkolnej dzieli się swoją refleksją i doświadczeniem. Publikację tę recenzowało ośmiu profesorów i rozeszła się do dnia dzisiejszego w ponad 50-ciu tysiącach egzemplarzy. Paweł i Marzena Zakrzewscy, redaktorzy tej publikacji, ponadto efektywnie zaangażowali się w korzystne zmiany legislacyjne w obszarze edukacji pozaszkolnej, które to miały swój finał w 2009 roku. Współtworzyli między innymi takie przedsięwzięcia jak np. w 2011 r. – Międzynarodowy Festiwal w Bandar Abas, Iran; w 2012 r. – Festiwal Maraton w Guadalajarze, Hiszpania; w 2012 r. – Międzynarodowy Festiwal w New Dehli; w 2012 r. – Święto Książki w New Dehli oraz Montrealu i Toronto; w 2013 r. – Digital Storytelling Festiwal w Ankarze; czy w 2013 r. – Konferencję Generalną ICOM w Rio de Janerio.

Od 2009 roku zakładali oni w Polsce, jak i poza jej granicami kluby edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Niektóre z nich przekształciły się następnie w szkoły. I tak między innymi powstała w Warszawie Szkoła Salomon, która po kilku latach funkcjonowania w 2015 roku zrzeszała kilka tysięcy uczniów. Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich były twórczo zaangażowane w szeroko rozumiany rozwój edukacji, kultury, nauki i dziedzictwa narodowego. W 2014 roku szkoły zorganizowały innowacyjny Festiwal Bajek, Baśni i Opowieści Czarodzieje Słowa (2014), następnie Festiwal Niematerialnego Dziedzictwa Końca i Początku Roku Kolędnicy Tradycji. Od Barbary do króla – radość mej tradycji hula (2014/2015), ekumeniczny zjazd Przy rodzinnym stole – Rodzina. Edukacja domowa. Wychowanie (2015), czy w 2016 roku Festiwal Kreatywnego Myślenia – Karnawał Bajek, jak i przekrojową konferencję w prezydenckim Belwederze Edukacja domowa – wczoraj, dziś i jutro (2016). Szkoły te wyróżniało nowoczesne holistyczne podejście do nauczania, w którym to cała rodzina stawała się centrum oddziaływań pedagogicznych. Placówki Pawła i Marzeny Zakrzewskich stworzyły i w praktyce realizowały spersonalizowany demokratyczny system nauczania, oparty o zaawansowaną technologię teleinformatyczną innowacyjnie zaimplementowaną w dydaktyce, autorskie programy przedmiotowe, e-tornister, boxy edukacyjne czy międzynarodowe „wioski edukacyjne”. Paweł i Marzena Zakrzewscy prowadzili ponadto szereg pionierskich badań naukowych zogniskowanych wokół szeroko pojętego zjawiska edukacji domowej, które to przyczyniały się do lepszego zrozumienia i poznania edukacji poza instytucjonalnymi formami kształcenia. Dotowali oni ponadto nieprzerwanie, od 2007 roku, z majątku prywatnego swoją społeczną działalność w obszarze kulturotwórczego rozwoju edukacji alternatywnej, którą traktowali jako misję wsparcia dla innych rodzin – dla Polski. Obecnie zainicjowali działalność rzecznika praw rodziny, który jako społeczna organizacja, stawia sobie za cel obronę tak bardzo dziś zagrożonych podstawowych praw polskiej rodziny. Informacje te są dostępne publicznie m.in. na stronach internetowych: www.edukacjadomowawpolsce.plwww.szkolysalomon.plwww.edukacjaspersonalizowana.compl.wikipedia.org/wiki/Szko%C5%82y_Salomon_Paw%C5%82a_i_Marzeny_Zakrzewskich, czy na kanale YouTube https://www.youtube.com/user/szkolysalomon.

Z analizy treści uzasadnień licznych wyroków sądowych, interwencji osób fizycznych i prawnych, jawi się budzący zgrozę obraz opresji i nadużyć, jakie wobec rodziny Zakrzewskich popełniali chociażby funkcjonariusze publiczni. Chciano za wszelką cenę zatrzymać rozpędzoną inicjatywę Pawła i Marzeny Zakrzewskich, a ich samych wyeliminować z życia społecznego. Doprowadziło to do utraty wielomilionowego rodzinnego majątku, a przede wszystkim wstrzymało zaawansowane inicjatywy, jak się dziś okazuje, niezbędne dla prawidłowego rozwoju nowoczesnej oświaty w Polsce.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. W jakiej formie ministerstwo wspiera dalszy rozwój edukacji domowej?
  2. Czy i w jaki sposób aktywizuje się obecnie rodziny i uczniów związanych z edukacją spersonalizowaną i demokratyczną?
  3. Czy ministerstwo, w związku z trwającą pandemią i wynikającymi stąd zmianami, w sposobie nauczania wykorzystało eksperckie i praktyczne doświadczenie Pawła i Marzeny Zakrzewskich w obszarze edukacji domowej i distance learning?
  4. W jaki sposób ministerstwo umożliwiło ułatwiony dostęp do dóbr publicznych gwarantowanych w Konstytucji RP dzieciom objętym nauczaniem pozaszkolnym?

Z poważaniem

Wojciech Kossakowski
Poseł na Sejm RP