https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C23ABE

Zgłaszający: Janusz Korwin-Mikke, Konrad Berkowicz, Grzegorz Braun, Artur Dziambor, Dobromir Sośnierz

Data wpływu: 12-04-2021

Szanowny Panie Ministrze,

17 marca br. byliśmy świadkami wyjątkowego i napawającego nadzieją wydarzenia w Sejmie RP. Parlamentarzyści wspólnie przegłosowali projekt zmian w ustawie o systemie oświaty – tylko trzech posłów było przeciw. Chodziło o edukację pozaszkolną potocznie zwaną edukacją domową. Cofnijmy się kilkanaście lat wstecz, kiedy to w 2009 roku dokonano pierwszego kroku naprzód i kształcenie w formie pozaszkolnej przestało być domeną jedynie szkół publicznych. O tę zmianę zabiegało środowisko edukatorów domowych z Pawłem i Marzeną Zakrzewskimi na czele. To oni już kilka lat wcześniej organizowali kluby edukacji spersonalizowanej (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluby_edukacji_spersonalizowanej) i demokratycznej (https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluby_edukacji_demokratycznej) rozsiane również poza granicami Polski. To tu po raz pierwszy w kraju wdrażane były na dużą skalę elementy distance learning, tutoringu personalnego czy platformy e-learningowej. W 2009 roku wydali nakładem kilkudziesięciu tysięcy egzemplarzy przekrojową pracę zbiorową pt. „Edukacja domowa w Polsce” (https://edukacjadomowawpolsce.pl/), która stała się niejako jawnym manifestem tego środowiska. Po upragnionej zmianie ustawowej, kluby już w pełni legalnie mogły przekształcić się w szkoły. I tak też się działo w całym kraju. Pod koniec 2015 roku Zakrzewscy w swoich szkołach i klubach na terenie kraju zrzeszali już przeszło pięćdziesiąt tysięcy uczniów (https://www.pap.pl/mediaroom/818373%2Cedukacja-domowa-czy-edukacja-zdalna.html).

Skala i rozmach działań, osiągane wpływy społeczne, perfekcyjny sposób organizacji, a przede wszystkim niezależność finansowa twórców zostały uznane przez niektóre środowiska za konkurencję i potencjalne zagrożenie. Uruchomiono przeciw Pawłowi (https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Zakrzewski) i Marzenie (https://pl.wikipedia.org/wiki/Marzena_Zakrzewska) Zakrzewskim działania dyskryminacyjne i represje. Zakrzewskim udało się jeszcze zorganizować konferencję w Belwederze (https://www.prezydent.pl/kancelaria/aktywnosc-ministrow/art,208,w-belwederze-o-edukacji-domowej.html), a następnie zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. Pod ich nieobecność zaczęto w iście ekspresowym tempie likwidować placówki oświatowe, fundacje i stowarzyszenia. Znikały strony internetowe np. https://szkolysalomon.pl/, niewygodne kanały YouTube czy konta na portalu Facebook. Czego nie udało się zlikwidować, to bezprawnie przejmowano. W jeszcze szybszym tempie cofnięto pozytywne zmiany oświatowe, wracając prawie że do stanu prawnego sprzed 2009 roku. Kiedy Zakrzewscy wrócili do kraju jesienią 2016 roku nie było już za bardzo czego zbierać – sami zaś stali się celem bezpardonowych wielowymiarowych ataków ze strony niektórych funkcjonariuszy państwowych. I tak pozbawiano ich majątku, poszukiwano, a nawet uchylano im stopnie awansu naukowego. Pod koniec 2020 roku zakończyła się ostania z ponad setki spraw i postępowań – wszystkie wygrali (https://edukacjaspersonalizowana.com/archiwum-newsletterow/). W obronę dyskryminowanych i represjonowanych twórców zaangażowano bardzo wielu parlamentarzystów (https://www.youtube.com/watch?v=6CVjr4HmESQ), Rzecznik Praw Obywatelskich, Najwyższa Izba Kontroli, ministerstwa, prezydent, organy kontroli i ścigania, prokuratura, wreszcie sądy wszystkich instancji. I tu właśnie historia zatacza koło. Zaangażowani w obronie Pawła i Marzeny parlamentarzyści nie mieli problemu uznać, że edukacja domowa, za której dynamiczny rozwój tak de facto oberwało się Zakrzewskim, jest zjawiskiem pożądanym tak w obszarze publicznej, jak i prywatnej polskiej oświaty. 17 marca 2021 roku parlamentarzyści zdecydowali – Paweł i Marzena Zakrzewscy mieli jednak rację, a ustawa ta staje się niejako także uhonorowaniem ich wieloletniej i ofiarnej działalności w obszarze edukacji domowej.

W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jakie konkretnie działania podejmie ministerstwo, aby chronić dziedzictwo narodowe, jakim bez wątpienia jest wolność i równość obywateli polskich w dostępie do edukacji domowej?

2. Czy w następstwie zmian przepisów ustawy o systemie oświaty edukacja domowa stanie się wreszcie równoprawną formą kształcenia polskich uczniów?

3. Jakie kroki planuje podjąć ministerstwo, aby popularyzować tę formę kształcenia?

Z poważaniem

Janusz Korwin-Mikke