https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3VQQ9

 

Interpelacja nr 24527

do ministra edukacji i nauki

w sprawie tzw. ustawy Zakrzewskich

Zgłaszający: Wojciech Kossakowski, Waldemar Andzel, Iwona Arent, Tadeusz Chrzan, Barbara Dziuk, Adam Gawęda, Zbigniew Girzyński, Maciej Górski, Lech Kołakowski, Kazimierz Matuszny, Danuta Nowicka, Sławomir Skwarek, Agnieszka Soin, Krzysztof Tchórzewski, Agata Katarzyna Wojtyszek, Tadeusz Woźniak

Data wpływu: 03-06-2021

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do treści interpelacji nr 22589 z dnia 14.04.2021 r. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U), interpelacji nr 22451 z dnia 7.04.2021 r. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C25BUB), interpelacji nr 22178 z dnia 29.03.2021 r. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZVARA), interpelacji nr 22447 z dnia 12.04.2021 r. (https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C23ABE) dotyczących tzw. ustawy Zakrzewskich w obszarze edukacji domowej zwracamy się z następującymi pytaniami:

  1. W jaki sposób ministerstwo planuje zabezpieczyć dostęp do edukacji spersonalizowanej również dla uczniów polskich przebywających poza granicami kraju?
  2. Jak ministerstwo planuje zabezpieczyć personalizację procesu kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych?

Z poważaniem

Wojciech Kossakowski