https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4FBDM

 

Interpelacja nr 24820

do ministra edukacji i nauki

w sprawie edukacji domowej

Zgłaszający: Joanna Frydrych, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Mateusz Bochenek, Jerzy Borowczak, Piotr Borys, Małgorzata Chmiel, Zofia Czernow, Joanna Fabisiak, Konrad Frysztak, Krzysztof Gadowski, Aleksandra Gajewska, Kinga Gajewska, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marta Golbik, Cezary Grabarczyk, Michał Gramatyka, Rafał Grupiński, Riad Haidar, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Marek Hok, Joanna Kluzik-Rostkowska, Iwona Maria Kozłowska, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Gabriela Lenartowicz, Jagna Marczułajtis-Walczak, Aleksander Miszalski, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Sławomir Neumann, Dorota Niedziela, Małgorzata Niemczyk, Barbara Nowacka, Mirosława Nykiel, Katarzyna Osos, Małgorzata Pępek, Krzysztof Piątkowski, Agnieszka Pomaska, Paweł Poncyljusz, Jacek Protas, Monika Rosa, Grzegorz Rusiecki, Jakub Rutnicki, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Waldemar Sługocki, Bogusław Sonik, Marek Sowa, Franciszek Sterczewski, Andrzej Szewiński, Tomasz Szymański, Cezary Tomczyk, Krzysztof Truskolaski, Jarosław Urbaniak, Jarosław Wałęsa, Marta Wcisło, Monika Wielichowska, Mariusz Witczak, Anna Wojciechowska, Witold Zembaczyński, Urszula Zielińska, Piotr Benedykt Zientarski, Tadeusz Zwiefka, Jacek Czerniak, Monika Falej, Maciej Kopiec, Anita Kucharska-Dziedzic, Paulina Matysiak, Wanda Nowicka, Robert Obaz, Małgorzata Prokop-Paczkowska, Marek Rutka, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska, Joanna Senyszyn, Jan Szopiński, Tadeusz Tomaszewski, Katarzyna Ueberhan, Zdzisław Wolski, Paweł Bejda, Mieczysław Kasprzak, Dariusz Klimczak, Radosław Lubczyk, Urszula Pasławska, Jacek Protasiewicz, Jarosław Rzepa, Zbigniew Ziejewski, Bożena Żelazowska, Konrad Berkowicz, Artur Dziambor

Data wpływu: 21-06-2021

Krosno, 17.06.2021 r.

Szanowny Panie Ministrze,

w nawiązaniu do treści interpelacji nr 22589 z dnia 14-04-2021 roku https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U, interpelacji nr 22451 z dnia 7-04-2021 roku https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacjatresc.xsp?key=c25bub, interpelacji nr 22178 z dnia 29-03-2021 roku https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacjatresc.xsp?key=bzvara, interpelacji nr 22447 z dnia 12-04-2021 roku https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C23ABE, dotyczących tzw. ustawy Zakrzewskich w obszarze edukacji domowej, zwracamy się z następującymi pytaniami:

1. W jaki sposób ministerstwo planuje zabezpieczyć dostęp do edukacji spersonalizowanej również uczniom polskim przebywającym poza granicami kraju?

2. Jak ministerstwo planuje zabezpieczyć personalizację procesu kształcenia uczniów szczególnie uzdolnionych?

Z poważaniem

Joanna Frydrych
Poseł na Sejm RP