https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N

 

Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Kazimierz Choma, Dominika Chorosińska, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Filip Kaczyński, Wojciech Kossakowski, Bartosz Kownacki, Ewa Kozanecka, Władysław Kurowski, Ewa Malik, Danuta Nowicka, Dariusz Olszewski, Piotr Sak, Sławomir Skwarek, Dariusz Stefaniuk, Beata Strzałka, Krzysztof Szulowski, Ewa Szymańska, Jan Warzecha, Tadeusz Woźniak

Data wpływu: 09-07-2021

Łomża, dnia 5.07.2021 r.

Szanowny Panie Premierze,

17 marca br. byliśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia w Sejmie RP – opozycja zagłosowała razem z koalicją rządową. Chodziło o edukację pozaszkolną, potocznie zwaną domową. Kilkanaście lat wstecz w 2009 roku dokonano pierwszego kroku naprzód i kształcenie w formie pozaszkolnej przestało być domeną jedynie szkół publicznych. O tę zmianę zabiegało środowisko edukatorów domowych z Pawłem i Marzeną Zakrzewskimi na czele. 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która jest niewątpliwie sukcesem nowoczesnej edukacji. W nawiązaniu do treści z następujących interpelacji posłów na Sejm RP VIII i IX kadencji:

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZVARA,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C25BUB,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C23ABE,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5U,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xspkey=BJRBZD,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BPKAEA,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZDBHG,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX3BA2&view=nul,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BYKBVE,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BYPDKM,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BVUAZY,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BUUE99,

www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BGBH5F,

www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BFVDZC,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3VQQ9,

www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24820,

uprzejmie prosimy Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Czy i w jaki sposób zamierza rząd zabezpieczyć wypracowany konsensus parlamentarny dotyczący wolności wyboru w oświacie?
  2. Czy rodzic ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą będzie miał zapewnioną możliwość formowania dziecka zgodnie ze swoim światopoglądem?
  3. Czy Polacy mieszkający poza granicami kraju będą mogli skorzystać z tej formy kształcenia, realizując zarazem w ten sposób obowiązek szkolny w kraju zamieszkania? Jeśli tak, to jakich państw może to dotyczyć?

Z poważaniem