https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BECHKT

 

Interpelacja nr 32657

do ministra kultury i dziedzictwa narodowego

w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich

Zgłaszający: Kornel Morawiecki, Lech Kołakowski

Data wpływu: 17-07-2019

Szanowny Panie Ministrze!

Państwo Paweł i Marzena Zakrzewscy byli i są twórczo zaangażowani w szeroko rozumiany rozwój kultury i dziedzictwa narodowego. Od 2007 roku wraz z Jackiem i Anną Weigl tworzyli ogólnopolską sieć szkół, w których kierowali działem edukacji domowej. W 2009 roku zredagowali pionierską pracę zbiorową „Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka”, gdzie dwudziestu siedmiu autorów zaangażowanych w rozwój edukacji pozaszkolnej dzieli się swoją refleksją i doświadczeniem. Publikację tę recenzowało ośmiu profesorów i rozeszła się do dnia dzisiejszego w 40-stu tysiącach egzemplarzy. Efektywnie zaangażowali się oni w korzystne zmiany legislacyjne w obszarze edukacji pozaszkolnej, które to miały swój finał w 2009 roku. Należy podkreślić, że państwo Zakrzewscy są autorami innowacyjnych badań w obszarze edukacji domowej. Aktywnie angażowali się między innymi w takie przedsięwzięcia jak np. w 2011 – Międzynarodowym Festiwalu w Bandar Abas, Iran; w 2012 – Festiwalu Maraton w Guadalajarze, Hiszpania; w 2012 – Międzynarodowym Festiwalu w New Dehli; 2012 – Targach Książki w New Dehli oraz Montrealu i Toronto; w 2013 – Digital Storytelling Festiwal w Ankarze; czy 2013 – Konferencji Generalnej ICOM w Rio de Janerio.

Od 2009 roku zakładali w Polsce, jak i poza jej granicami kluby edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Niektóre z nich przekształciły się następnie w szkoły. I tak między innymi powstała na warszawskiej Pradze szkoła Salomon, która po kilku latach funkcjonowania w 2015 roku zrzeszała kilka tysięcy uczniów. W 2014 roku zorganizowano innowacyjny Festiwal Bajek, Baśni i Opowieści Czarodzieje Słowa(2014), następnie Festiwal Niematerialnego Dziedzictwa Końca i Początku Roku Kolędnicy Tradycji. Od Barbary do króla – radość mej tradycji hula (2014/2015), ekumeniczny zjazd Przy rodzinnym stole – Rodzina. Edukacja domowa. Wychowanie. (2015), czy w 2016 roku Festiwal Kreatywnego Myślenia – Karnawał Bajek (2016) jak i przekrojową konferencję w prezydenckim Belwederze Edukacja domowa – wczoraj, dziś i jutro ( 2016). Paweł i Marzena Zakrzewscy nieprzerwanie od 2007 roku dotowali z majątku prywatnego swoją społeczną działalność w obszarze kulturotwórczego rozwoju edukacji alternatywnej, traktowali ją jako misję wsparcia dla innych rodzin – dla Polski. Informacje te są i były dostępne publicznie m.in. na stronach internetowych www.edukacjadomowawpolsce.plwww.szkolysalomon.pl czy na kanale YouTube Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich.

Ze zgromadzonych dokumentów jawi się budzący zgrozę obraz opresji i nadużyć, jakie wobec rodziny Zakrzewskich popełniali chociażby funkcjonariusze publiczni. Taki stan rzeczy trwał nieprzerwanie od 2011 roku. Chciano za wszelką cenę zatrzymać rozpędzoną inicjatywę Pawła i Marzeny, a ich samych wyeliminować z życia społecznego. Doprowadziło to do utraty wielomilionowego rodzinnego majątku, wstrzymało zaawansowane inicjatywy w wielu obszarach (kto wie jakby dziś wyglądała oświata w Polsce), doprowadziło do utrwalenia w niektórych kręgach osób niesprawiedliwego stygmatu społecznego.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

1. Czy ministerstwu znany jest fakt działań dyskryminacyjnych wymierzonych w prowadzone przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich inicjatywy kulturotwórcze?

2. W jaki sposób aktywizuje się obecnie społecznie rodziny i uczniów związanych z edukacją spersonalizowaną i demokratyczną?

3. Czy ministerstwo wspiera dalszy rozwój edukacji domowej, co wydaje się być podyktowane interesem narodowym szczególnie w kontekście Polaków mieszkających poza granicami kraju?

4. Czy ministerstwo umożliwiło ułatwiony dostęp do dóbr kultury dzieciom objętym nauczaniem pozaszkolnym?