https://dziennikpolski24.pl/edukacja-domowa-w-polsce-przedsiebiorca-stawia-na-homeschooling/ar/c5-15910283

 

Edukacja domowa w Polsce: Przedsiębiorca stawia na homeschooling

Materiał informacyjny Homeschooling

Udostępnij:

Jerzy Potocki – konsultant, menedżer, przedsiębiorca i działacz społeczny o edukacji domowej.

Nazwisko zobowiązuje?

Jerzy Potocki: Tradycja zobowiązuje. Będąc wychowanym w pewnych wartościach, utożsamiam się z nimi. Nie mam poczucia bycia ograniczanym.

Czym dla Ciebie jest tradycja?

Dla mnie tradycja to przede wszystkim system wartości. Forma intelektualnego kapitału, doskonalonego i przekazywanego z pokolenia na pokolenie. Taka mądrość przodków.

Przodków masz znamienitych. Jak ważna jest pamięć o przodkach?

Jest ważna. To rodzaj rodzinnej, zbiorowej pamięci. Ona w dużym zakresie kreuje naszą tożsamość.

W związku z tym, co do tej pory powiedziałeś, mogłoby nasunąć się przypuszczenie, że Twoja praca zawodowa związana jest z badaniem przeszłości.

Prawidłowo pojmowana tradycja nie ogranicza. Dowodem niech będą moje zainteresowania zawodowe, które zawsze krążyły wokół nowoczesnych technologii i nowych modeli biznesowych.

Pełniłeś ważne funkcje w międzynarodowym biznesie. W ostatnich latach jest to branża informatyczna.

I w tym czuję się bardzo dobrze. W próbach identyfikacji i definiowania, na różnych poziomach, najbliższej przyszłości.

Odnoszę wrażenie, że coraz bardziej pociąga Cię działalność społeczna. Takie geny?

Nie wykluczam, że to kwestia genów. Działalność społeczna potrafi dać wiele satysfakcji. Świadomość, że wywołało się pozytywną i trwałą zmianę, potrafi dać duży zastrzyk pozytywnej energii.

W jakiej dziedzinie najbardziej angażujesz się społecznie?

Obecnie najbliższe jest dla mnie angażowanie się w działalność społeczną w obszarze edukacji, od kilkunastu lat zajmuję się też tematem zapewnienia wsparcia dzieciom porzuconym i adopcji.

Dlaczego akurat edukacja?

Jestem rodzicem trójki cudownych dzieci. Bardzo ważna jest dla mnie ich dobra edukacja i ich dobre wychowanie, zgodne z naszymi tradycjami i wartościami. W dobrej edukacji przeszłość łączy się także z przyszłością, a rodzice mają możliwość przekazać dzieciom to, co najlepsze ze swojego doświadczenia.

Jaką formę edukacji masz na myśli?

Myślę o edukacji domowej. To zakorzeniona w tradycji forma nauczania dzieci w rodzinnym domu. Pozwala w sposób spójny edukować i wychowywać. Jest to najbardziej spersonalizowany sposób edukacji, dopasowany do potrzeb i możliwości dziecka.

Z ideą edukacji domowej miałeś kontakt jako dziecko?

Edukacja domowa była u mnie w rodzinie zawsze wysoko ceniona, opowiadali o tym moi dziadkowie. W taki sposób była przekazywana wiedza i doświadczenie pomiędzy pokoleniami.

Świat się szybko zmienia. Edukacja domowa też podlega dużym zmianom?

Nowoczesne technologie bardzo ułatwiają edukację domową. Powodują dużo większy dostęp do zasobów wiedzy i do ciekawych osób, zarówno innych rodziców, dzieci, jak nauczycieli i mentorów – niezależnie od odległości. Klasyczna edukacja wciąż w zbyt małym stopniu korzysta z tych możliwości.

Jak zmienia się nastawienie do edukacji domowej w Polsce?

Jest coraz większe zrozumienie jej zalet, u coraz liczniejszej grupy rodziców. Spotkałem się z wieloma wspaniałymi rodzinami edukującymi domowo. Najbardziej inspirującą z nich jest rodzina Pawła i Marzeny Zakrzewskich, uczących dwunastkę swoich dzieci w systemie pozaszkolnym. Wykonali olbrzymią, pionierską pracę na rzecz popularyzacji edukacji domowej w Polsce. Z tworzonych przez nich międzynarodowych placówek korzystało blisko 50 tys. dzieci. Osobiście najlepiej wspominamy naszą edukację w jednej z nich – szkole Salomon. Zakrzewscy to wspaniała rodzina, która z oddaniem walczy o zmiany na lepsze. I swoim zapałem nieprzerwanie od kilkunastu lat inspiruje i motywuje inne rodziny.

A dzisiaj jak to wygląda?

Niestety na skutek destrukcyjnych działań regresywnych środowisk edukacyjnych rozwój został zatrzymany a Pawła i Marzenę poddano różnym represjom. Dziś Zakrzewscy ponownie działają na rzecz popularyzacji idei edukacji w rodzinie oraz przyjaznych rozwiązań legislacyjnych w tym obszarze. Między innymi efektem tych działań były zmiany prawne w 2009 roku i ponownie w 2021 roku – potocznie nazywane „Ustawą Zakrzewskich”. Znacznie ułatwiają one podjęcie nauki w trybie edukacji pozaszkolnej.