Kluby edukacji demokratycznej

Kluby edukacji demokratycznej – ośrodki edukacyjne promujące i prowadzące nauczanie w oparciu o program edukacji demokratycznej, którego filarem aksjologicznym jest sceptycyzm wobec zasadności zastanego podziału autorytetów w kontekście społeczeństwa demokratycznego. W praktyce oznacza to, że dzieci i młodzież uczące się w tego typu ośrodkach mogą cieszyć się znaczną autonomią co do wyboru treści, sposobu i metod nauczania.

Edukacja w klubach demokratycznych jest pluralistyczna, funkcjonowanie instytucji jest demokratyczne, ewaluacja wyników uczniów jest przedmiotem dialogu, tak jak i relacja z nauczycielami oparta jest na ciągłej wymianie.

Twórcami klubów edukacji demokratycznej w Polsce byli Paweł i Marzena Zakrzewscy. Współtworzyli oni ośrodki edukacji demokratycznej w Europie. W Polsce działalność tych placówek napotkała na silny opór środowisk powiązanych z regresywną edukacją.


Instytucje zajmujące się klubami edukacji demokratycznej

 • Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich
 • Międzynarodowe Centrum Edukacji Spersonalizowanej
 • Stowarzyszenie Unia Rodzin
 • Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu

Zobacz też

Przypisy

 1.  Zakrzewscy M. i P. (red.): Edukacja spersonalizowana. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2012. ISBN 978-83-931070-5-6.
 2.  Zakrzewscy M. i P. (red.): Edukacja domowa. Praktyka i teoria. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2013. ISBN 978-83-931070-6-3.
 3.  Zakrzewscy M. i P.: Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2013. ISBN 978-83-931070-2-5.
 4.  Zakrzewska M.: Rola wychowawcza matki w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2013. ISBN 978-83-931070-1-8.
 5.  Zakrzewscy M. i P. (red.): Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2009. ISBN 978-83-7232-930-1.
 6.  Mapa klubów edukacji spersonalizowanej. edukacjaspersonalizowana.com. [dostęp 2019-12-08].
 7.  Interpelacja nr 1803 w sprawie sieci klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej państwa Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2020-02-05].
 8.  Interpelacja nr 33910 w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 9.  Interpelacja nr 33910 do ministra finansów w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 10.  Interpelacja nr 29790 do ministra edukacji narodowej w sprawie likwidacji placówek edukacyjnych. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 11.  Interpelacja nr 33473 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań podejmowanych wobec sieci szkół Salomon prowadzących edukację domową. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 12.  Zapytanie nr 9143 do ministra finansów w sprawie represjonowanej rodziny wielodzietnej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 13.  Interpelacja nr 16556 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 14.  Interpelacja nr 27976 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań kontrolnych podjętych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich w Warszawie przez Urząd m.st. Warszawy. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 15.  Interpelacja nr 31081 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 16.  Interpelacja nr 31126 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 17.  Interpelacja nr 31157 do ministra edukacji narodowej w sprawie dyskryminowania edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 18.  Interpelacja nr 31881 do ministra finansów w sprawie dyskryminacyjnych działań podejmowanych wobec rodziny wielodzietnej państwa Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 19.  Interpelacja nr 31402 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 20.  Interpelacja nr 33765 do ministra finansów w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 21.  Interpelacja nr 31344 do ministra finansów w sprawie działań Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie podejmowanych wobec twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].

Linki zewnętrzne