Kluby edukacji spersonalizowanej – ośrodki edukacyjne promujące i prowadzące w praktyce edukację dziecka w oparciu o program edukacji spersonalizowanej, kreującą koncepcję człowieka jako osoby wolnej, zdolnej do pełnego rozwoju swoich możliwości w oparciu o rodzinę i naukę poza instytucjonalnymi formami kształcenia, w warunkach najbardziej dostosowanych dla optymalnego rozwoju ucznia. Edukacja domowa jest historycznie najstarszą formą nauczania realizowaną przez człowieka. Została zarzucona dopiero w XIX wieku po upowszechnieniu się idei szkół masowych, koncentrujących się głównie na wychowywaniu industrialnej taniej siły roboczej. Od kilkunastu lat w myśli pedagogicznej wraca się do koncepcji edukacji spersonalizowanej.

Założycielami współczesnych klubów edukacji spersonalizowanej byli Paweł i Marzena Zakrzewscy. Współtworzyli oni ośrodki edukacji spersonalizowanej w całej Europie, Ameryce i Azji. Kluby te powstały m.in. w Londynie, Rijadzie i Jerozolimie. Zakrzewscy ufundowali w Polsce Międzynarodowe Centrum Edukacji Spersonalizowanej, które funkcjonowało do 2018 roku, a swoje doświadczenia opisali w książce Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka ISBN 978-83-7232-930-1.

W Polsce działalność klubów edukacji spersonalizowanej napotkała na liczne przeszkody biurokratyczne, a w obronie dyskryminowanych klubów w latach 2015–2019 stanęli liczni parlamentarzyści różnych denominacji politycznych.

Instytucje zajmujące się klubami edukacji spersonalizowanej

 • Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich
 • Międzynarodowe Centrum Edukacji Spersonalizowanej
 • Stowarzyszenie Unia Rodzin
 • Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu

Zobacz też

Przypisy

 1.  Zakrzewscy M. i P. (red.): Edukacja spersonalizowana. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2012. ISBN 978-83-931070-5-6.
 2.  Zakrzewscy M. i P. (red.): Edukacja domowa. Praktyka i teoria. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2013. ISBN 978-83-931070-6-3.
 3.  Zakrzewscy M. i P.: Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2013. ISBN 978-83-931070-2-5.
 4.  Zakrzewska M.: Rola wychowawcza matki w edukacji domowej. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2013. ISBN 978-83-931070-1-8.
 5.  Zakrzewscy M. i P. (red.): Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2009. ISBN 978-83-7232-930-1.
 6.  Mapa klubów edukacji spersonalizowanej. edukacjaspersonalizowana.com. [dostęp 2019-12-08].
 7.  Interpelacja nr 1803 w sprawie sieci klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej państwa Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2020-02-05].
 8.  Interpelacja nr 33910 w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 9.  Interpelacja nr 33910 do ministra finansów w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 10.  Interpelacja nr 29790 do ministra edukacji narodowej w sprawie likwidacji placówek edukacyjnych. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 11.  Interpelacja nr 33473 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań podejmowanych wobec sieci szkół Salomon prowadzących edukację domową. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 12.  Zapytanie nr 9143 do ministra finansów w sprawie represjonowanej rodziny wielodzietnej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 13.  Interpelacja nr 16556 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 14.  Interpelacja nr 27976 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań kontrolnych podjętych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich w Warszawie przez Urząd m.st. Warszawy. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 15.  Interpelacja nr 31081 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 16.  Interpelacja nr 31126 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 17.  Interpelacja nr 31157 do ministra edukacji narodowej w sprawie dyskryminowania edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 18.  Interpelacja nr 31881 do ministra finansów w sprawie dyskryminacyjnych działań podejmowanych wobec rodziny wielodzietnej państwa Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 19.  Interpelacja nr 31402 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 20.  Interpelacja nr 33765 do ministra finansów w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].
 21.  Interpelacja nr 31344 do ministra finansów w sprawie działań Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie podejmowanych wobec twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-08].

Linki zewnętrzne