Marzena Zakrzewska (ur. 30 maja 1980 w Warszawie) – polski twórca międzynarodowych klubów edukacji spersonalizowanej  i demokratycznej, innowacyjny pedagog, działacz społeczny, ekologiczny rolnik, podróżnik, nauczyciel akademicki, publicysta. Wraz z mężem Pawłem  założycielka innowacyjnej sieci szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich działających w oparciu o edukację domową.

Wykształcenie

Kształciła się w Polsce na kierunkach familiologicznym (Instytut Studiów Nad Rodziną w Łomiankach), menedżerskim (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), pedagogicznym (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), prawniczym (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), psychologicznym (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), teologicznym (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jest profesorem (FUA of Switzerland), habilitantką (PWT we Wrocławiu) i doktorem (UKSW w Warszawie).

Działalność zawodowa

W latach 2002–2011 menedżer. W latach 2008–2013 dyrektor-koordynator edukacji pozaszkolnej w prywatnych szkołach na terenie kraju. Od 2010 dyrektor Prywatnej Poradni Psychologicznej, a od 2012 do 2015 dyrektor Szkoły Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego Salomon.

Profesor Marzena Zakrzewska

Działalność społeczna w Polsce

W latach 2002–2005 uczestniczka inicjatywy społecznej Polska Bogiem Silna. Od 2006 roku współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz integralnego rozwoju rodziny. Od 2007 roku członek Solidarności Rolników. W latach 2008–2015 skarbnik stowarzyszenia Unia Rodzin. Pomiędzy rokiem 2008 a 2014 sekretarz projektu Razem dla Oświaty zrzeszającego kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. W 2008 roku wraz z mężem Pawłem Zakrzewskim zainicjowała ruch społeczny, który w 2009 doprowadził do progresywnej nowelizacji Ustawy o systemie oświaty, dotyczącej zapisów o edukacji pozaszkolnej. Grupa osób zaangażowanych w te działania wydała w 2009 roku pracę zbiorową pod redakcją Marzeny i Pawła Zakrzewskich „Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka” .

Pomiędzy 2009 a 2016 pełniła funkcję wiceprezesa fundacji Wszechstronnego  Rozwoju Dzieci. Fundatorka MCTS, a w latach 2013–2016 wraz mężem Pawłem fundator Międzynarodowego Centrum Edukacji Spersonalizowanej. Od 2016 członek Spółdzielni PQF, a od 2017 członek stowarzyszenia Contra Discrimination. Wraz z mężem fundatorka Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Edukacji i Sportu. Współzałożycielka międzynarodowej sieci szkół związanych z nurtem edukacji spersonalizowanej i demokratycznej.

Ważniejsze polskie publikacje

 • Etos polskiej kobiety na tle drugiej wojny światowej (2008);
 • Stereotyp i etykietowanie jako zjawiska towarzyszące edukacji w szkole (2009);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka (2009);
 • Odpowiedzialność rodziny za kulturę życia (2010);
 • Aborcja a moralność (2010);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Edukacja spersonalizowana (2012);
 • Rola wychowawcza matki w edukacji domowej (2013);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Edukacja domowa. Praktyka i teoria (2013);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Rodzicielstwo jako misja kościoła i rodziny (2014);
 • Zestawy Edukacyjne Salomona – przedmiotowe boxy edukacyjne (2014)
  • Atramenty sympatyczne – na straży tajemnicy,
  • Cyjanotropia czyli kserograf prapradziadka,
  • Huśtawka Orsteda czyli jak odkryto elektromagnetyzm;
 • Powołanie wychowawcze ojca w rodzinach prowadzących edukację domową (2015);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Geniusz mężczyzny (2015);
 • Elementarz Salomonka (2015);
 • Biblioteka Salomona
  • Redakcja Edukacja domowa, Wiesław Stebnicki (2014),
  • Redakcja Tygrysek i fizyka, Ryszard Nitecki (2014),
  • Redakcja Lepiej później niż wcześniej, Raymond S. Moore (2015),
  • Redakcja Creating Innovators, Tony Wagner (2015);
 • Zestawy Edukacyjne Salomona – przedmiotowe boxy edukacyjne (2015)
  • Badanie pH za pomocą antocyjanów z czerwonej kapusty,
  • Obrazy Rungego z błękitu pruskiego,
  • Miedziane drzewo czyli redukcja Cu(II),
  • Kolorowe płomienie czyli o atomach i spektroskopii,
  • Chemiczny ogród,
  • Elektryczny długopis,
  • Ekstrakcja DNA z cebuli;
 • Twórca boxów edukacyjnych Narodowego Centrum Edukacji Spesonalizowanej (2016).

Prelegent i współorganizator wydarzeń kulturalnych

Edukacja na rozdrożu (KUL, Gilson Society, 2013);Festiwal SLOT ART FESTIWAL (2012-2014);Tajemnica płci (UKSW, Uniwersytet Cambridge, 2013);Festiwal Bajek, Baśni i Opowieści Czarodzieje Słowa (2014);Festiwal Niematerialnego Dziedzictwa Końca i Początku Roku Kolędnicy Tradycji. Od Barbary do króla – radość mej tradycji hula (2014/2015)

Przy rodzinnym stole – Rodzina. Edukacja domowa. Wychowanie. (2015);Festiwal Kreatywnego Myślenia – Karnawał Bajek (2016);Edukacja domowa – wczoraj, dziś i jutro (Belweder 2016).

Życie rodzinne

Żona Pawła Michała Zakrzewskiego z którym ma dwanaścioro dzieci. Matka Pawła Leonarda, Ignacego Władysława, Marii Magdaleny, Antoniego Jana, Barbary Teresy, Stanisława Józefa, Władysława Franciszka, Salomona Pawła, Małgorzaty Heleny, Danuty Heleny i Pauliny Franciszki.

Dyskryminacja

Marzena Zakrzewska wraz z mężem Pawłem doświadczyła wielowymiarowej i długofalowej dyskryminacji, co w konsekwencji skutkowało praktycznym wykluczeniem społecznym i ekonomicznym.

Przypisy
 1.  Tygrysek i fizyka (pol.). Nowy Wyszkowiak, 2015-05-20. [dostęp 2020-03-12].
 2.  Mateusz Wyrwich: Szkoła domowa (pol.). Niedziela, 2013-12-27. [dostęp 2020-03-12].
 3.  Prawo sejm. (pol.). isap.sejm.gov.pl, 2009-04-07. [dostęp 2020-03-12].
 4.  edukacjadomowawpolsce.pl (pol.). [dostęp 2020-03-12].
 5.  Niemoc państwa. Tajemnica przedostatniej interpelacji Kornela Morawieckiego (pol.). Wieści24, 2019-10-02. [dostęp 2020-03-12].
 6.  Janusz Korwin-Mikke; Jakub Kulesza; Konrad Berkowicz; Michał Urbaniak; Dobromir Sośnierz: Interpelacja nr 336 do prezesa Rady Ministrów w sprawie dyskryminacji twórców nurtu edukacji spersonalizowanej ob.ob. Pawła i Marzeny Zakrzewskich (pol.). Sejm RP, 2019-12-06. [dostęp 2020-03-12].
 7.  Kornel Morawiecki miał swoją wizję Polski i konsekwentnie ją realizował wspomina Lech Kołakowski (pol.). Zielony Dziennik, 2019-10-11. [dostęp 2020-03-12].
 8.  Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu (pol.). KRS, 2013-10-16. [dostęp 2020-03-12].
 9.  Paweł Bejda: Interpelacja nr 1803 do ministra edukacji narodowej w sprawie sieci klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej państwa Zakrzewskich (pol.). Sejm RP, 2020-01-29. [dostęp 2020-03-12].
 10.  Zbigniew Sobczak: Układ w ratuszu niszczy przyszłość dzieci w stolicy? (pol.). Gazeta Obywatelska, 2019-03-19. [dostęp 2020-03-12].
 11.  Tomasz Cukiernik: JKM o nowej aferze Banasia (pol.). Korwin-Mikke, 2019-12-05. [dostęp 2020-03-12].
 12.  Archiwum newsletterów (pol.). [dostęp 2020-03-12].
 13.  Olga Woźniak: A gdyby tak uwolnić dzieci od szkoły – wszystko o nauczaniu domowym i szkołach demokratycznych (pol.). Wyborcza.pl, 2014-03-10. [dostęp 2020-03-12].
 14.  Przemysław Kucharczak: Mama i tata uczą (pol.). Gość, 2010-08-27. [dostęp 2020-03-12].
 15.  Ewa Grygierzec: Przyszłość Cywilizacji Zachodu – Edukacja na rozdrożu (pol.). Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2013-04-18. [dostęp 2020-03-12].
 16.  Salomon w Belwederze – Marzena Zakrzewska (pol.). YouTube, 2016-08-30. [dostęp 2020-03-12].
 17.  Belweder: konferencja i debata o edukacji domowej. „To naturalny sposób nauczania dzieci” (pol.). wPolityce.pl, 2016-02-09. [dostęp 2020-03-12].
 18.  Killion Munyama; Joanna Frydrych; Kamila Gasiuk-Pihowicz; Krystyna Sibińska: Interpelacja nr 907 do ministra finansów w sprawie dyskryminacyjnych działań organów państwa w stosunku do państwa Zakrzewskich (pol.). Sejm RP, 2019-12-16. [dostęp 2020-03-12].
 19.  Interpelacja nr 1803 w sprawie sieci klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej państwa Zakrzewskich. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 20.  Interpelacja nr 30556 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 21.  Zapytanie nr 9010 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji wymierzonej w pracę naukową i nowatorskie badania dotyczące edukacji domowej realizowane przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 22.  Interpelacja nr 33765 do ministra finansów w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 23.  Interpelacja nr 31344 do ministra finansów w sprawie działań Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie podejmowanych wobec twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 24.  Interpelacja nr 33910 w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 25.  Interpelacja nr 33910 do ministra finansów w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 26.  Zapytanie nr 9143 do ministra finansów w sprawie represjonowanej rodziny wielodzietnej. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 27.  Interpelacja nr 31126 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].
 28.  Interpelacja nr 31881 do ministra finansów w sprawie dyskryminacyjnych działań podejmowanych wobec rodziny wielodzietnej państwa Zakrzewskich. Sejm RP. [dostęp 2020-03-12].