Paweł Michał Zakrzewski (ur. 21 lutego 1979 w Warszawie) – profesor, polski twórca międzynarodowych klubów edukacji  spersonalizowanej  i demokratycznej, innowacyjny pedagog, działacz społeczny, konsul honorowy, ekologiczny rolnik, podróżnik, nauczyciel akademicki, publicysta. Wraz z żoną Marzeną założyciel innowacyjnego zespołu szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich działających w oparciu o edukację domową.

Paweł Zakrzewski, Kornel Morawiecki

Wykształcenie i działalność zawodowa

Kształcił się w Polsce na kierunkach ekonomicznym (Polska Akademia Nauk), familiologicznym (Instytut Studiów Nad Rodziną w Łomiankach), menedżerskim (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), pedagogicznym (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), prawniczym (Uniwersytet Warszawski w Warszawie), psychologicznym (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie), teologicznym (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie). Jest profesorem (FUA of Switzerland), habilitantem (PWT we Wrocławiu) i doktorem (UKSW w Warszawie)

W latach 1999–2007 właściciel przedsiębiorstwa wielobranżowego, od 2005 ekologiczny producent rolny. Pomiędzy rokiem 2007 a 2012 dyrektor edukacji alternatywnej (Chrześcijańska Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Samuel, Warszawa). W latach 2010–2012 dyrektor koordynator edukacji pozaszkolnej (Prywatna Szkoła Podstawowa i Gimazjum im. Moraczewskich, Sulejówek). 

Paweł Zakrzewski, Piotr Guział

W roku szkolnym 2011/12 dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie. W latach 2011–2016 dyrektor Gimnasio Virtual. W latach 2011–2014 wicedyrektor Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Warszawie. Pomiędzy rokiem 2012 a 2014 dyrektor-koordynator edukacji pozaszkolnej w Szkole Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym Salomon.

W latach 2012–2016 przewodniczący Rady Naukowej programu Innowacyjność w oświacie. Pomiędzy rokiem 2014 a 2016 dyrektor Prywatnej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Pawła i Marzeny Zakrzewskich. W latach 2014–2016 dyrektor zarządzający sieci Szkół Salomon. Pomiędzy rokiem 2014 a 2016 prezes Edukacji bez barier i doradca zarządu UseCrypt, Artagro.

Ignacy Zakrzewski, Prof. Paweł Zakrzewski, Inspektor Robert Bałdys, marszałek Kornel Morawiecki
Kornel Morawiecki, Paweł Zakrzewski, Gabriel Janowski

Działalność w Polsce

W latach 2002–2005 uczestnik inicjatywy społecznej Polska Bogiem Silna, a w 2003 mąż zaufania w referendum unijnym. Od 2006 roku współpracuje ze stowarzyszeniami i fundacjami działającymi na rzecz integralnego rozwoju rodziny. Od 2007 roku członek Solidarności Rolników. W latach 2008–2015 prezes stowarzyszenia Unia Rodzin. Pomiędzy rokiem 2008 a 2014 dyrektor projektu Razem dla Oświaty zrzeszającego kilkadziesiąt organizacji pozarządowych. 

W 2008 roku wraz z żoną Marzeną zainicjował ruch społeczny, który w 2009 doprowadził do progresywnej nowelizacji Ustawy o Systemie Oświaty dotyczącej zapisów o edukacji pozaszkolnej. Grupa osób zaangażowanych w te działania wydała w 2009 roku pracę zbiorową pod redakcją Marzeny i Pawła Zakrzewskich „Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka”.

Poseł Lech Kołakowski, minister Gabriel Janowski, Basia Zakrzewska, Antoś Zakrzewski, Salomon Zakrzewski, prof. Paweł Zakrzewski, europoseł prof. Karol Karski
Piotr Guział, Paweł Zakrzewski, Grzegorz Gorczyca

W latach 2009–2010 prezes fundacji Europa nadziei, zaś pomiędzy 2009 a 2016 pełnił funkcje prezesa fundacji Wszechstronnego Rozwoju Dzieci. W latach 2013–2015 wiceprezes fundacji MCTS, a w latach 2013–2016 członek rady nadzorczej fundacji Anioły Kultury.

W latach 2013–2016 wraz żoną Marzeną fundator Międzynarodowego Centrum Edukacji Spersonalizowanej. Pomiędzy rokiem 2014 a 2015 prezes fundacji UR, zaś w latach 2015–2017 pełnił funkcję prezesa fundacji Shalom.

Kornel Morawiecki, Zbigniew Ziobro, Paweł Zakrzewski, Jacek Weigl
Joszko Broda, Paweł Zakrzewski

Od 2016 członek Spółdzielni PQF, a od 2017 członek stowarzyszenia Contra Discrimination Wraz z żoną Marzeną fundator Międzynarodowej Fundacji Rozwoju Edukacji i Sportu. Założyciel międzynarodowej sieci szkół związanych z nurtem edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Wraz z ludźmi kultury, sportu, polityki i biznesu współtwórca programu Polska Jakość (PQ).

Ważniejsze publikacje

 • Dzień serca (2007);
 • Prawda wyzwalająca (2007);
 • Podmiotowość i prawa rodziny w życiu społecznym (2008);
 • Etos polskiej kobiety na tle drugiej wojny światowej (2008);
 • Stereotyp i etykietowanie jako zjawiska towarzyszące edukacji w szkole (2009);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka (2009);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Edukacja spersonalizowana (2012);
Profesor Paweł Zakrzewski - Belweder
Marszałek Kornel Morawiecki, Prof. Paweł Zakrzewski, adwokat Małgorzata Zakrzewska, minister Gabriel Janowski
 • Rola wychowawcza ojca w edukacji domowej (2013);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Edukacja domowa. Praktyka i teoria (2013);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Rodzicielstwo jako misja kościoła i rodziny (2014);
 • Zestawy Edukacyjne Salomona – przedmiotowe boxy edukacyjne (2014)
  • Atramenty sympatyczne – na straży tajemnicy,
  • Cyjanotropia, czyli kserograf prapradziadka,
  • Huśtawka Orsteda, czyli jak odkryto elektromagnetyzm;
 • Małżeńsko-rodzinne powołanie kobiety w kontekście edukacji domowej (2015);
 • Autor i redaktor pracy zbiorowej Geniusz mężczyzny (2015);
 • Elementarz Salomonka (2015);
 • Biblioteka Salomona
  • Redakcja Edukacja domowa, Wiesław Stebnicki (2014);
  • Redakcja Tygrysek i fizyka, Ryszard Nitecki (2014);
  • Redakcja Lepiej później niż wcześniej, Raymond S. Moore (2015);
  • Redakcja Creating Innovators, Tony Wagner (2015);
Minister Wojciech Kolarski, Prof. Paweł Zakrzewski
Łukasz Piszczek, Ignacy Zakrzewski, Paweł Zakrzewski, Kuba Błaszczykowski
 • Zestawy Edukacyjne Salomona – przedmiotowe boxy edukacyjne (2015)
  • Badanie pH za pomocą antocyjanów z czerwonej kapusty,
  • Obrazy Rungego z błękitu pruskiego,
  • Miedziane drzewo, czyli redukcja Cu(II),
  • Kolorowe płomienie, czyli o atomach i spektroskopii,
  • Chemiczny ogród,
  • Elektryczny długopis,
  • Ekstrakcja DNA z cebuli;
 • Twórca boxów edukacyjnych Narodowego Centrum Edukacji Spesonalizowanej (2016).

Prelegent i współorganizator wydarzeń kulturalnych

 • Międzynarodowy Festiwalu w Bandar Abas, Iran (2011);
 • Festiwal Maraton w Guadalajarze, Hiszpania (2012);
 • Międzynarodowy Festiwal w New Dehli (2012);
 • Targi Książki w New Dehli oraz Montrealu i Toronto (2012);
 • Digital Storytelling Festiwal w Ankarze (2013);
 • Konferencja Generalna ICOM w Rio de Janerio (2013);
 • Edukacja na rozdrożu (KUL, Gilson Society, 2013);
 • Festiwal SLOT ART FESTIWAL (2012-2014);
 • Tajemnica płci (UKSW, Uniwersytet Cambridge, 2013);
 • Festiwal Bajek, Baśni i Opowieści Czarodzieje Słowa (2014);
 • Festiwal Niematerialnego Dziedzictwa Końca i Początku Roku Kolędnicy Tradycji. Od Barbary do króla – radość mej tradycji hula (2014/15);
 • Przy rodzinnym stole – Rodzina. Edukacja domowa. Wychowanie (2015);
 • Festiwal Kreatywnego Myślenia – Karnawał Bajek (2016);
 • Edukacja domowa – wczoraj, dziś i jutro (Belweder 2016).
Profesor Paweł Zakrzewski

Życie rodzinne

Syn adwokata Władysława Zakrzewskiego i adwokat Małgorzaty Zakrzewskiej z domu Major. Mąż Marzeny Zakrzewskiej z domu Krasnodębskiej, z którą ma dwanaścioro dzieci. Jest wnukiem prawnika Leonarda Zakrzewskiego i polonistki Marianny Zakrzewskiej z domu Bieleckiej, ekonomisty Władysława Majora i farmaceutki Marianny Major z domu Karwowskiej.

Dyskryminacja

Paweł Michał Zakrzewski wraz z żoną Marzeną doświadczył wielowymiarowej i długofalowej dyskryminacji , co w konsekwencji skutkowało praktycznym wykluczeniem społecznym i ekonomicznym .

Prof. Paweł Zakrzewski, przewodniczący Michał Kołodziejczak, marszałek Kornel Morawiecki