Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich – nowatorskie bezpłatne placówki oświatowe działające w oparciu o kluby edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Powstawały stopniowo od 2009 roku w miarę upowszechniania się w Polsce edukacji domowej.

Szkoły swoim zasięgiem objęły teren całej Polski. Ostatnia taka szkoła została zlikwidowana w roku szkolnym 2018/2019 w województwie lubelskim, Swoim uczniom oferowały zajęcia w klubach edukacyjnych, dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej, innowacyjny e-tornister, spersonalizowane rodzinne wioski edukacyjne, bon oświatowy, który przyznawany był w formie stypendium przeznaczonego na realizację zajęć pozaszkolnych.

Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich opracowywały i wydawały dla swoich uczniów innowacyjne boxy edukacyjne, a w ramach serii Biblioteka Salomona realizowane były podręczniki przedmiotowe, poradniki tematyczne dla ucznia i rodzica. W szkołach powstała społeczna inicjatywa Razem dla Oświaty i Rodzice Dzieciom. Innowacyjne podejście do edukacji spotkało się z niezrozumieniem, a nawet wrogością ze strony części środowiska osób związanych z regresywną oświatą. Twórcy szkół Paweł i Marzena Zakrzewscy zostali poddani działaniom dyskryminacyjnym w administracji i wielowymiarowej represji.

Instytucje zajmujące się klubami edukacji spersonalizowanej

 • Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich
 • Międzynarodowe Centrum Edukacji Spersonalizowanej
 • Stowarzyszenie Unia Rodzin
 • Razem dla Oświaty
 • Rodzice Dzieciom
 • Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Edukacji i Sportu

Zobacz też

Przypisy

 1.  Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich. szkolysalomon.pl. [dostęp 2019-12-18].
 2.  Zakrzewscy M. i P.: Edukacja domowa w Polsce. Teoria i praktyka. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2009. ISBN 978-83-7232-930-1.
 3.  Mapa klubów edukacji spersonalizowanej. edukacjaspersonalizowana.com. [dostęp 2019-12-18].
 4.  Night Shift At Salomon III. youtube.com. [dostęp 2019-12-18].
 5.  Salomon newsletter – Spersonalizowane Warsztaty Salomona. edukacjaspersonalizowana.com. [dostęp 2019-12-18].
 6.  Salomon newsletter – Salomonowy eLerning. edukacjaspersonalizowana.com. [dostęp 2019-12-18].
 7.  Edukacja spersonalizowana czy edukacja domowa to sposoby w jakie należy polską szkołę zmieniać. wnet.fm. [dostęp 2019-12-19].
 8.  Edukacja jest poważnym problemem nie tylko polskiej, ale całej zachodniej cywilizacji. wnet.fm. [dostęp 2019-12-19].
 9.  Salomonowe ABC. Edukacja pozaszkolna. youtube.com. [dostęp 2019-12-18].
 10.  Konwencja Republikanów – Paweł Zakrzewski. youtube.com. [dostęp 2019-12-18].
 11.  Szkoły Salomon – aktualności. szkolysalomon.pl. [dostęp 2019-12-18].
 12.  Salomon newsletter – Huśtawka Orsteda – czyli jak odkryto elektromagnetyzm. edukacjaspersonalizowana.com. [dostęp 2019-12-18].
 13.  Salomon newsletter – Cyjanotypia – czyli kserograf prapradziadka. edukacjaspersonalizowana.com. [dostęp 2019-12-18].
 14.  Salomon newsletter – Atramenty sympatyczne – na straży tajemnicy. edukacjaspersonalizowana.com. [dostęp 2019-12-18].
 15.  Ryszard Nitecki: Tygrysek i fizyka. czytamyebooki.com.pl. [dostęp 2019-12-18].
 16.  Nowości z pedagogiki i psychologii. bpskierniewice.pl. [dostęp 2019-12-18].
 17.  Domowa szkoła to nie więzienie. rp.pl. [dostęp 2019-12-18].
 18.  Zakrzewski P. M.: Podmiotowość i prawa rodziny w życiu społecznym. Warszawa: Oficyna Wydawniczo-Poligraficzna „Adam”, 2010. ISBN 978-83-7232-908-0.
 19.  A gdyby tak uwolnić dzieci od szkoły – wszystko o nauczaniu domowym i szkołach demokratycznych. wyborcza.pl. [dostęp 2019-12-19].
 20.  Interpelacja nr 33528 do ministra edukacji narodowej w sprawie stanu edukacji w Polsce. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 21.  Interpelacja nr 32657 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i kumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 22.  Interpelacja nr 32860 do ministra spraw zagranicznych w sprawie dyskryminowania międzynarodowych i kulturotwórczych inicjatyw podejmowanych przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 23.  Interpelacja nr 32205 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie badań w obszarze edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 24.  Interpelacja nr 33749 w sprawie rozwoju edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 25.  Interpelacja nr 33749 do ministra edukacji narodowej w sprawie rozwoju edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 26.  Interpelacja nr 31402 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 27.  Interpelacja nr 29790 do ministra edukacji narodowej w sprawie likwidacji placówek edukacyjnych. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 28.  Interpelacja nr 33473 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań podejmowanych wobec sieci szkół Salomon prowadzących edukację domową. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 29.  Interpelacja nr 16556 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 30.  Interpelacja nr 27976 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań kontrolnych podjętych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich w Warszawie przez Urząd m.st. Warszawy. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 31.  Interpelacja nr 31081 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 32.  Interpelacja nr 31157 do ministra edukacji narodowej w sprawie dyskryminowania edukacji domowej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 33.  Interpelacja nr 1803 w sprawie sieci klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej państwa Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2020-02-26].
 34.  Interpelacja nr 30556 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie działań dyskryminacyjnych wymierzonych w pracę naukową i badania realizowane w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 35.  Zapytanie nr 9010 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji wymierzonej w pracę naukową i nowatorskie badania dotyczące edukacji domowej realizowane przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 36.  Interpelacja nr 33765 do ministra finansów w sprawie dyskryminacji w wymiarze fiskalnym twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 37.  Interpelacja nr 31344 do ministra finansów w sprawie działań Urzędu Kontroli Skarbowej w Lublinie podejmowanych wobec twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 38.  Interpelacja nr 33910 w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 39.  Interpelacja nr 33910 do ministra finansów w sprawie wielodzietnej rodziny twórców nurtu edukacji spersonalizowanej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 40.  Zapytanie nr 9143 do ministra finansów w sprawie represjonowanej rodziny wielodzietnej. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 41.  Interpelacja nr 31126 do ministra edukacji narodowej w sprawie działań dyskryminacyjnych podejmowanych wobec szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 42.  Interpelacja nr 31881 do ministra finansów w sprawie dyskryminacyjnych działań podejmowanych wobec rodziny wielodzietnej państwa Zakrzewskich. sejm.gov.pl. [dostęp 2019-12-18].
 43.  Protokół kontroli Szkoły Salomon z grudnia 2015 roku: https://bip.kuratorium.waw.pl/dokumenty/form/2-103936-1403_55nk5.pdf dostęp 10.06.2021
 44.  https://dzieciakiwdomu.pl/2017/09/edukacja-domowa-nowe-przepisy.html dostęp 10.06.2021

Linki zewnętrzne