Gala wręczenia - Edukacja - Profesorowie Paweł i Marzena Zakrzewscy

ORŁY „WPROST” – POZNALIŚMY NAGRODZONYCH ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

W dniu 31 stycznia 2024 roku odbyła się uroczysta gala regionalna w Kielcach, podczas której wręczono nagrody Orły „Wprost” 2024 województwa świętokrzyskiego. Te prestiżowe wyróżnienia są przyznawane corocznie przez Kapitułę Tygodnika „Wprost” osobom i instytucjom wyróżniającym się działalnością na polu przedsiębiorczości, samorządności oraz promocji regionu. Galę otworzyła wicemarszałek Renata Janik, laureatka statuetki Orła w poprzednim roku w kategorii „Samorządowiec regionu”, a partnerem wydarzenia było Województwo Świętokrzyskie.

Przesłanie nagrody

Nagroda „Wysoko nieść biało-czerwoną” odnosi się do dziedzictwa Ryszarda Kaczorowskiego, prezydenta Rzeczypospolitej na uchodźstwie, który symbolizuje wartości demokratycznego państwa polskiego. To godło, będące symbolem narodowym, zostało przekazane wydawcy tygodnika „Wprost”, co stanowiło inspirację dla nagrody Orłów Wprost wręczanej po raz trzeci w Świętokrzyskiem.

Laureaci nagrody

 1. Samorządowiec regionu – Kamil Suchański
 2. Osobowość regionu – Sandra Drabik
 3. Przedsiębiorstwo regionu – Huta Szkła Gospodarczego Tadeusz Wrześniak Sp. z o.o.
 4. Nauka – prof. Jacek Semaniak, Prezes Głównego Urzędu Miar
 5. Działacz społeczny – Katarzyna i Łukasz Korus, promotorzy Kół Gospodyń Wiejskich
 6. Edukacja – profesorowie Paweł i Marzena Zakrzewscy
 7. Wizytówka regionu – Autorki koncepcji wystawy stałej w Muzeum Archeologicznym w Wiślicy
 8. Wizytówka regionu, za kultywowanie tradycji – Paweł Krakowiak, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Avito Vivit Honore
 9. Kultura – Kielecki Teatr Tańca
 10. Deweloper regionu – Trakt Invest Sp. z o.o.
 11. Firma rodzinna regionu – Regesta S.A.

Debata po uroczystości

Po wręczeniu nagród odbyła się debata na temat rewitalizacji terenów poprzemysłowych, społecznych oczekiwań i skutków gospodarczych na przykładzie Kielc i województwa świętokrzyskiego. W dyskusji uczestniczyła również wicemarszałek Renata Janik, podkreślając znaczenie projektów dla lokalnej społeczności oraz gospodarki

🌐 Źródła

 1. swietokrzyskie.pro – ORŁY „WPROST” – POZNALIŚMY NAGRODZONYCH ZE ŚWIĘTOKRZYSKIEGO