Interpelacja nr 249 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji, jaka dotknęła ze strony organów państwowych i samorządowych Pawła i Marzenę Zakrzewskich, twórców i propagatorów systemu edukacji spersonalizowanej.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BJLBYF   Interpelacja nr 249 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji, jaka dotknęła ze strony organów państwowych i samorządowych Pawła i Marzenę Zakrzewskich, twórców i propagatorów systemu edukacji spersonalizowanej Zgłaszający: Lech Kołakowski, Iwona Arent, Mieczysław Baszko, Jerzy Bielecki, Zbigniew Chmielowiec, Elżbieta Duda, Michał Jach, Wojciech Kossakowski, Andrzej...

Interpelacja nr 22178 do ministra edukacji i nauki w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZVARA   Interpelacja nr 22178 do ministra edukacji i nauki w sprawie inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Kamil Bortniczuk, Stanisław Bukowiec, Zbigniew Chmielowiec, Kazimierz Choma, Dominika Chorosińska, Anna Dąbrowska-Banaszek, Zbigniew Girzyński, Agnieszka Górska, Teresa Hałas, Filip Kaczyński, Bartosz Kownacki, Jarosław Krajewski, Anna Kwiecień, Antoni...

Interpelacja nr 32657 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BECHKT   Interpelacja nr 32657 do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich Zgłaszający: Kornel Morawiecki, Lech Kołakowski Data wpływu: 17-07-2019 Szanowny Panie Ministrze! Państwo Paweł i Marzena Zakrzewscy byli i są twórczo zaangażowani w...

Interpelacja nr 25232 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji zapisów ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N   Interpelacja nr 25232 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji zapisów ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy Zakrzewskich Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Kazimierz Choma, Dominika Chorosińska, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Filip Kaczyński, Wojciech Kossakowski, Bartosz Kownacki, Ewa Kozanecka, Władysław Kurowski, Ewa Malik, Danuta...

Interpelacja nr 24527 do ministra edukacji i nauki w sprawie tzw. ustawy Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3VQQ9   Interpelacja nr 24527 do ministra edukacji i nauki w sprawie tzw. ustawy Zakrzewskich Zgłaszający: Wojciech Kossakowski, Waldemar Andzel, Iwona Arent, Tadeusz Chrzan, Barbara Dziuk, Adam Gawęda, Zbigniew Girzyński, Maciej Górski, Lech Kołakowski, Kazimierz Matuszny, Danuta Nowicka, Sławomir Skwarek, Agnieszka Soin, Krzysztof Tchórzewski, Agata Katarzyna Wojtyszek, Tadeusz Woźniak Data...

Poseł Lech Kołakowski wspomina Kornela Morawieckiego.

https://www.zielonydziennik.pl/2019/10/11/kornel-morawiecki-mial-swoja-wizje-polski-i-konsekwentnie-ja-realizowal-wspomina-lech-kolakowski/   Kornel Morawiecki miał swoją wizję Polski i konsekwentnie ją realizował wspomina Lech Kołakowski 11 października 2019    Poznałem Kornela Morawieckiego dzięki swoim przyjaciołom, zaangażowanym w nowoczesną edukację. Paweł i Marzena Zakrzewscy przedstawili mnie ojcu premiera. Od samego początku wiedziałem, że mam do czynienia z człowiekiem niezwykłym. Godzinami toczyliśmy...