Interpelacja nr 249 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji, jaka dotknęła ze strony organów państwowych i samorządowych Pawła i Marzenę Zakrzewskich, twórców i propagatorów systemu edukacji spersonalizowanej.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BJLBYF   Interpelacja nr 249 do ministra nauki i szkolnictwa wyższego w sprawie dyskryminacji, jaka dotknęła ze strony organów państwowych i samorządowych Pawła i Marzenę Zakrzewskich, twórców i propagatorów systemu edukacji spersonalizowanej Zgłaszający: Lech Kołakowski, Iwona Arent, Mieczysław Baszko, Jerzy Bielecki, Zbigniew Chmielowiec, Elżbieta Duda, Michał Jach, Wojciech Kossakowski, Andrzej...

Interpelacja nr 20289 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej i distance learning.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BYKBVE   Interpelacja nr 20289 do ministra edukacji narodowej w sprawie edukacji domowej i distance learning Zgłaszający: Wojciech Kossakowski, Waldemar Andzel, Grzegorz Gaża, Zbigniew Girzyński, Michał Jach, Filip Kaczyński, Lech Kołakowski, Ewa Kozanecka, Krzysztof Janusz Kozik, Ewa Malik, Wojciech Murdzek, Grzegorz Piechowiak, Violetta Porowska, Agnieszka Soin, Magdalena Sroka, Agata Katarzyna...

Interpelacja nr 25232 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji zapisów ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9N   Interpelacja nr 25232 do prezesa Rady Ministrów w sprawie nowelizacji zapisów ustawy o systemie oświaty, tzw. ustawy Zakrzewskich Zgłaszający: Lech Kołakowski, Waldemar Andzel, Mieczysław Baszko, Stanisław Bukowiec, Kazimierz Choma, Dominika Chorosińska, Anna Dąbrowska-Banaszek, Elżbieta Duda, Filip Kaczyński, Wojciech Kossakowski, Bartosz Kownacki, Ewa Kozanecka, Władysław Kurowski, Ewa Malik, Danuta...

Interpelacja nr 24527 do ministra edukacji i nauki w sprawie tzw. ustawy Zakrzewskich.

https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3VQQ9   Interpelacja nr 24527 do ministra edukacji i nauki w sprawie tzw. ustawy Zakrzewskich Zgłaszający: Wojciech Kossakowski, Waldemar Andzel, Iwona Arent, Tadeusz Chrzan, Barbara Dziuk, Adam Gawęda, Zbigniew Girzyński, Maciej Górski, Lech Kołakowski, Kazimierz Matuszny, Danuta Nowicka, Sławomir Skwarek, Agnieszka Soin, Krzysztof Tchórzewski, Agata Katarzyna Wojtyszek, Tadeusz Woźniak Data...

Profesor Karol Karski i poseł Wojciech Kossakowski opowiadają o niedawnych zmianach w polskim systemie edukacji dotyczącymi edukacji domowej.

https://wpolityce.pl/spoleczenstwo/556441-to-przyklad-idealnie-dzialajacej-demokracji-obywatelskiej   Karski i Kossakowski o edukacji domowej w Polsce: Ustawa Zakrzewskich to przykład idealnie działającej demokracji obywatelskiej opublikowano: 27 czerwca 2021 Karol Karski, Wojciech Kossakowski / autor: Sejm.pl, ECR, wPolityce.pl   Prof. Karol Karski i poseł na Sejm Wojciech Kossakowski opowiadają we wspólnym wywiadzie o tym, jak udało się zmienić polskie szkolnictwo. Czym jest edukacja domowa i dlaczego tak...