Ustawa Zakrzewskich

Polska edukacja zyskała nowoczesne rozwiązania. Ich pomysły i wytrwałość przyczyniły się do wprowadzenia zmian legislacyjnych, które usprawniły funkcjonowanie szkolnictwa w Polsce. W uznaniu ich zasług, ustawodawcy nazwali te zmiany Ustawą Zakrzewskich.

Paweł i Marzena Zakrzewscy to wybitni działacze edukacyjni, którzy założyli międzynarodowe kluby edukacji spersonalizowanej i demokratycznej, a także Instytut Wolności i Rzecznika Praw Rodzin. W ramach swojej działalności non-profit pomagają dzieciom w Afryce i Ameryce Południowej w dostępie do nowoczesnej edukacji.

Ich wkład w rozwój edukacji został doceniony w Polsce poprzez przyznanie im wielu wyróżnień, takich jak Medal Nauki i Kultury, Order św. Stanisława, Wielki Krzyż Koronny, statuetka VIP oraz tytuł Ambasadora Edukacji w 2022 roku.

Są również szczęśliwymi rodzicami 12 dzieci. Ostatnio, 30 marca 2023 roku, prof. Paweł Michał Zakrzewski został uhonorowany nagrodą Orłów Wprost województwa podlaskiego w kategorii oświata

Jerzy Potocki, Antoni Zakrzewski
Jerzy Potocki, Antoni Zakrzewski

 

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem

 

https://www.wprost.pl/edukacja/11200813/ustawa-zakrzewskich-unowoczesnienie-polskiej-oswiaty.html