Edukacja domowa, Edukacja alternatywna, Ustawa Zakrzewskich

❗ Ważna informacja dotycząca edukacji domowej

📃 Na portalu NTO pojawił się artykuł opisujący przełomową nowelizację ustawy o edukacji domowej. Nowe przepisy mają na celu ułatwienie rodzicom wyboru tej formy nauczania, eliminując niektóre biurokratyczne przeszkody i wprowadzając bardziej elastyczne rozwiązania.

Czy edukacja domowa niesie dodatkowe koszty?

✅ Powrót tego tematu na parlamentarne obrady – i co za tym idzie – konieczność zorganizowania głosowania ws. nowelizacji został zainicjowany z jednej strony przez środowisko rodziców, z drugiej, przez interpelacje do Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Edukacji napisane przez 270 posłów i posłanek. Dużą rolę odegrał w tym prof. Zakrzewski, który wraz z małżonką Marzeną od lat czynnie lobbuje i edukuje środowisko polityczne, bazując na swoim know-how opartym na innowacyjnych, amerykańskich rozwiązaniach.

✅ To właśnie kraje anglosaskie, na czele ze Stanami Zjednoczonymi, Kanadą i Australią są ośrodkami, gdzie edukacja domowa jest powszechnie wykorzystywanym modelem w procesie nauki szkolnej. W USA nawet 3% uczniów pobiera swoją edukację właśnie w ten sposób. W Polsce, zgodnie z danymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, w ubiegłym roku szkolnym było to około 11 tysięcy dzieci, a w obecnym blisko 15 tys. Sytuacja ta, jak podkreśla prof. Zakrzewski, wynika z faktu niskiej świadomości rodziców. Zdecydowana większość społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, że tzw. homeschooling możliwy jest do wprowadzenia bez żadnych szczególnych okoliczności, a ponadto finansowany jest w ramach budżetu państwa jako subwencja oświatowa.

✅ Uczniowie podlegający pod naukę domową posiadają legitymację szkolną oraz takie same uprawnienia jak ich koledzy i koleżanki uczący się stacjonarnie. Na koniec każdego roku szkolnego poddawani są testom decydującym o promocji do następnej klasy.

Przeczytajcie artykuł i podzielcie się swoimi opiniami na ten temat.

🌐 https://nto.pl/przelom-w-polskim-szkolnictwie-nowelizacja-ustawy-o-edukacji-domowej/ar/c5-15600305https://nto.pl/przelom-w-polskim…/ar/c5-15600305