https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZDBHG&view=null

Zgłaszający: Joanna Frydrych, Killion Munyama, Piotr Adamowicz, Tomasz Aniśko, Małgorzata Chmiel, Zofia Czernow, Joanna Fabisiak, Magdalena Filiks, Konrad Frysztak, Kamila Gasiuk-Pihowicz, Marta Golbik, Michał Gramatyka, Rafał Grupiński, Riad Haidar, Agnieszka Hanajczyk, Iwona Hartwich, Paulina Hennig-Kloska, Marek Hok, Maria Małgorzata Janyska, Michał Jaros, Joanna Jaśkowiak, Dariusz Joński, Joanna Kluzik-Rostkowska, Ewa Kołodziej, Tomasz Kostuś, Robert Kropiwnicki, Wojciech Król, Marek Krząkała, Gabriela Lenartowicz, Katarzyna Lubnauer, Magdalena Łośko, Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Joanna Mucha, Arkadiusz Myrcha, Sławomir Neumann, Dorota Niedziela, Małgorzata Niemczyk, Sławomir Nitras, Barbara Nowacka, Tomasz Piotr Nowak, Katarzyna Osos, Paweł Papke, Małgorzata Pępek, Krzysztof Piątkowski, Agnieszka Pomaska, Paweł Poncyljusz, Monika Rosa, Jakub Rutnicki, Wojciech Saługa, Krystyna Sibińska, Tomasz Siemoniak, Krystyna Skowrońska, Waldemar Sługocki, Franciszek Sterczewski, Adam Szłapka, Tomasz Szymański, Jarosław Urbaniak, Marta Wcisło, Monika Wielichowska, Ryszard Wilczyński, Witold Zembaczyński, Piotr Benedykt Zientarski, Tadeusz Zwiefka

Data wpływu: 17-03-2021

Krosno, 17.03.2021

Szanowny Panie Ministrze,

w związku z obszerną odpowiedzią, jakiej udzielił Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 5 lutego 2021 roku na interpelację poselską nr 13376 w sprawie dyskryminowania kulturotwórczych i ekumenicznych inicjatyw podejmowanych w obszarze edukacji domowej przez Pawła i Marzenę Zakrzewskich, prosimy niniejszym o jej uzupełnienie.

Odnosząc się do odpowiedzi na 1. pytanie, pragniemy podkreślić, że z treści wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. akt II FSK 1855/20, sygn. akt II FSK 2008/20, sygn. akt I FSK 1187/20, sygn. akt I FSK 1245/20, sygn. akt I FSK 1281/20, sygn. akt I FSK 1282/20, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie o sygn. akt: III SA/Wa 958/17, III SA/Wa 896/17 III SA/Wa 2762/19, III SA/Wa 2763/19, III SA/Wa 2764/19, III SA/Wa 2765/19, III SA/Wa 2766/19, III SA/Wa 2767/19, III SA/Wa 2768/19, III SA/Wa 2769/19, III SA/Wa 2760/19, III SA/Wa 2761/19, IIISA/Wa2741/19, III SA/Wa 2742/19, V SA/Wa 460/19, a także z wyroków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie sygn. akt: I SA/Lu 770/19, I SA/Lu 771/19, I SA/Lu 772/19, I SA/Lu 773/19, I SA/Lu 774/19, I SA/Lu 775/19, I SA/Lu 776/19, I SA/Lu 777/19 dowiadujemy się de facto nie tylko o działaniach dyskryminacyjnych wymierzonych w Pawła i Marzenę Zakrzewskich, ale i o fakcie finansowania przez nich społecznej działalność zogniskowanej wokół edukacji domowej i to poprzez zbywanie swojego własnego wielomilionowego majątku. Między innymi w ten sposób finansowali oni kluby edukacji spersonalizowanej https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluby_edukacji_spersonalizowanej, jak i kluby edukacji demokratycznej https://pl.wikipedia.org/wiki/Kluby_edukacji_demokratycznej rozsiane w różnych miejscach globu https://edukacjaspersonalizowana.com/kluby/, a które to zrzeszały przede wszystkim rodziny polskiego pochodzenia.

W nawiązaniu zaś do sformułowań zawartych w treści odpowiedzi dotyczących wprost sygnatariuszy niniejszej interpelacji:

„…opisywany przez posłów „budzący zgrozę obraz opresji i nadużyć” (2011 r.), pełniły ministerialne funkcje we właściwych kompetencyjnie resortach – w Ministerstwie Edukacji Narodowej (Katarzyna Hall, Krystyna Szumilas, Joanna Kluzik-Rostkowska) oraz Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Bogdan Zdrojewski, Małgorzata Omilanowska). Z uzyskaniem wyczerpujących informacji nikt z Państwa Posłów nie powinien mieć problemu nie tylko ze względu na przynależność partyjną, lecz zwłaszcza z uwagi na fakt, że odpowiedzialne wtedy za polską edukację Panie Minister – Krystyna Szumilas oraz Joanna Kluzik-Rostkowska – są w gronie autorów niniejszej interpelacji.” – traktujemy je jako próbę przenoszenia politycznej odpowiedzialności na interweniujących w niniejszej sprawie parlamentarzystów.

Biorąc pod uwagę powyższe, prosimy o odpowiedź na niżej zawarte pytanie:

Jakie konkretnie działania podjęło ministerstwo, aby chronić dziedzictwo narodowe, jakim bez wątpienia jest wolność i równość obywateli polskich w dostępie do edukacji domowej?

Z poważaniem

Joanna Frydrych
Poseł na Sejm RP