Edukacja Domowa

Paweł Zakrzewski

Marzena Zakrzewska

O nas

Szkoły Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich – nowatorskie bezpłatne placówki oświatowe[1] działające w oparciu o kluby edukacji spersonalizowanej i demokratycznej. Powstawały stopniowo od 2009 roku w miarę upowszechniania się w Polsce[2] edukacji domowej.

Paweł Michał Zakrzewski (ur. 21 lutego 1979 w Warszawie) – profesor, polski twórca międzynarodowych klubów edukacji spersonalizowanej  i demokratycznej, innowacyjny pedagog, działacz społeczny, konsul honorowy, ekologiczny rolnik, podróżnik, nauczyciel akademicki, publicysta. Wraz z żoną Marzeną założyciel innowacyjnego zespołu szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich działających w oparciu o edukację domową.

Marzena Zakrzewska (ur. 30 maja 1980 w Warszawie) – polski twórca międzynarodowych klubów edukacji spersonalizowanej i demokratycznej, innowacyjny pedagog, działacz społeczny, ekologiczny rolnik, podróżnik, nauczyciel akademicki, publicysta. Wraz z mężem Pawłem założycielka innowacyjnej sieci szkół Salomon Pawła i Marzeny Zakrzewskich  działających w oparciu o edukację domową.

Asian woman holding cup of coffee and reading a book beside the window after get up in morning. Morning lifestyle concept.
Kluby edukacji
spersonalizowanej
Ośrodki edukacyjne promujące i prowadzące w praktyce edukację dziecka w oparciu o program edukacji spersonalizowanej[1], kreującą koncepcję człowieka jako osoby wolnej, zdolnej do pełnego rozwoju swoich możliwości w oparciu o rodzinę i naukę poza instytucjonalnymi formami kształcenia, w warunkach najbardziej dostosowanych dla optymalnego rozwoju ucznia[2]. Edukacja domowa jest historycznie najstarszą formą nauczania realizowaną przez człowieka[3]. Została zarzucona dopiero w XIX wieku po upowszechnieniu się idei szkół masowych, koncentrujących się głównie na wychowywaniu industrialnej taniej siły roboczej[4]. Od kilkunastu lat w myśli pedagogicznej wraca się do koncepcji edukacji spersonalizowanej[5].
Book stack in the library room and blurred bookshelf for business and education background, back to school concept
Szkoły Salomon
Szkoły swoim zasięgiem objęły teren całej Polski[3]. Ostatnia taka szkoła została zlikwidowana w roku szkolnym 2018/2019 w województwie lubelskim[4]. Swoim uczniom oferowały zajęcia w klubach edukacyjnych[5], dostęp do nowoczesnej platformy e-learningowej[6], innowacyjny e-tornister[7][8], spersonalizowane rodzinne wioski edukacyjne[9], bon oświatowy[10], który przyznawany był w formie stypendium przeznaczonego na realizację zajęć pozaszkolnych[11].

Najnowsze artykuły na blogu

Jak zacząć edukację domową?

Specyfika ostatniego roku szkolnego 2020/2021 sprawiła, że coraz więcej rodziców i opiekunów prawnych dzieci zastanawia się nad tym, jak zacząć…

Czy edukacja domowa jest płatna?

Edukacja domowa to forma nauczania dzieci w domu przez ich własnych rodziców albo opiekunów lub ewentualnie inne wyznaczone do tego…

Co to jest edukacja domowa? Na czym polega? Jak wygląda?

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania realizowana poza szkołą. Nauczanie w domu przez rodziców może być realizowane w dowolnym czasie…

Opinie o nas

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Lorem ipsum

Learn More About Our Curriculum and School Activities!

Let's Stay Connected