nauczanie domowe koszty

Nauczanie domowe polega na uczeniu dziecka poza placówką. To zadanie realizują rodzice/opiekunowie prawni dziecka lub zatrudnieni przez nich prywatni nauczyciele/korepetytorzy. Aby uzyskać zgodę na nauczanie domowe rodzic/opiekun musi złożyć wniosek do dyrektora szkoły wraz z wymaganymi dokumentami. Rozpatrzenie wniosku jest bezpłatne. Jakie natomiast koszty niesie za sobą nauczanie domowe?

Ile kosztuje nauczanie domowe?

Nauczanie domowe jest bezpłatne. Szkoła, do której zostało zapisane dziecko nie wymaga od rodziców ponoszenia żadnych opłat związanych z przeprowadzeniem egzaminów kwalifikacyjnych czy oferowanym wsparciem dydaktycznym (niektóre placówki organizują zajęcia dla dzieci w edukacji domowej oraz oferują możliwość odbycia konsultacji z nauczycielami uczącymi wybranych przedmiotów).

 

Fakt, iż pod względem formalnym złożenie wniosku czy wydanie zgodny na nauczanie domowe dziecka nie niesie za sobą żadnych kosztów nie oznacza, że nauka w domu nie wymaga nakładów finansowych. Ich zakres zależy od rodziców/opiekunów prawnych oraz ich możliwości finansowych, a także chęci. Rodzice realizujący nauczanie domowe mogą inwestować w:

  • pomoce naukowe,
  • wycieczki do muzeów, galerii sztuki, teatrów, itp.,
  • pomoc prywatnych nauczycieli i korepetytorów,
  • uczestnictwo dziecka w zajęciach sportowych.

Powyższymi kosztami możemy w dowolny sposób zarządzać, dostosowując zakres wydatków na edukację dziecka do bieżących potrzeb i możliwości domowego budżetu. Jednym z wielu sposobów na ograniczenie kosztów edukacji domowej jest współdziałanie z rodzicami innych dzieci uczących się poza szkołą. Taka współpraca stwarza możliwości do wymiany pomocy naukowych czy dzielenia się kosztami prywatnych nauczycieli.

Czy nauczanie domowe jest drogie?

Każdy rodzic chce dla swojego dziecka wszystkiego, co najlepsze… W kontekście edukacji domowej realizacja tego pragnienia może się wiązać z wysokimi kosztami nauczania domowego, które – jeśli jest realizowane we współpracy ze szkołą patronacką lub grupą rodziców innych dzieci w nauczaniu domowym – nie musi być wcale drogie. Jednym z najbardziej kosztownych elementów nauczania domowego są pomoce naukowe, i nie mamy tutaj na myśli podręczników czy zeszytów. Mapy, pomoce wizualne, szkło laboratoryjne niezbędne podczas lekcji chemii… Zanim zapędzimy się w przysłowiowy kozi róg i zamówimy szereg drogich pomocy naukowych, z których nasze dziecko będzie korzystało tylko przez krótki czas warto sprawdzić, czy:

  • szkoła patronacka, do której zapisane jest dziecko nie oferuje możliwości wypożyczenia pomocy naukowych,
  • czy inni rodzice z naszej grupy nie dysponują tego typu pomocami,
  • określonych pomocy naukowych nie jesteśmy w stanie przygotować w warunkach domowych z przedmiotów codziennego użytku (dla dziecka będzie to dodatkowa okazja do nauki).

Jak płaci się za nauczanie indywidualne?

Nauczanie indywidualne to drugi pod względem generowania kosztów komponent edukacji domowej. Nauczanie indywidualne jest realizowane przez prywatnych nauczycieli i korepetytorów. Na ogół z tego typu wsparcia korzystają rodzice dzieci starszych. Wynika to oczywiście z coraz szerszego zakresu specjalistycznej wiedzy przedmiotowej wymaganego na egzaminach kwalifikacyjnych.

Opłaty za nauczanie indywidualne są pobierane bezpośrednio przez prywatnego nauczyciela lub korepetytora. To, ile będą kosztowały lekcje i w jakiej formie będziemy się za nie rozliczać zależy wyłącznie od umowy pomiędzy nami a nauczycielem. Co ważne, wielu korepetytorów wspierających dzieci w edukacji domowej przywykło do tego, że w zajęciach uczestniczy więcej niż jedno dziecko. Integracja dzieci podczas zajęć indywidualnych pozwala nie tylko obniżyć koszty, ale przede wszystkim stwarza warunki do pracy w grupie i nawiązywania więzi rówieśniczych, które są bardzo ważne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem jak zacząć nauczanie domowe!