https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CMKDNN

 

Interpelacja nr 37975

do prezesa Rady Ministrów

w sprawie zapewnienia wolnego wyboru w oświacie w kontekście edukacji pozaszkolnej

Zgłaszający: Janusz Korwin-Mikke, Grzegorz Braun, Artur Dziambor

Data wpływu: 26-12-2022

Szanowny Panie Premierze,

w dniu 18 grudnia 2022 roku zaniepokojeni uczniowie zainicjowali petycję www.petycjeonline.com/edukacjadomowa zatytułowaną „Do Ministra Edukacji o uszanowanie konsensusu legislacyjnego z 2021 roku dotyczącego edukacji domowej (homeschoolingu)”.

Poniżej pozwalamy sobie zamieścić tekst tego swoistego manifestu młodego pokolenia Polaków:

„Szanowny Panie Ministrze,

nawiązując do licznych interwencji osób fizycznych, prawnych, instytucji, a także parlamentarzystów (np. https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=CLNA57https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9Nhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C29B5Uhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C25BUBhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4VE9Nhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4XCWThttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C3VQQ9https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=C4FBDMhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZDBHGhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BZVARAhttps://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24650https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BX3BA2https://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BGBH5Fhttps://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=BFVDZChttps://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=24820) pragnę, jako uczeń kształcący się w warunkach tzw. edukacji domowej, zacytować powtarzający się fragment w kilku z ww. interpelacji, pod którymi podpisało się łącznie ponad 270 parlamentarzystów (posłów i senatorów), reprezentujących cały przekrój polskiej sceny politycznej:

»Szanowny Panie Premierze,

17 marca br. byliśmy świadkami wyjątkowego wydarzenia w Sejmie RP – opozycja zagłosowała razem z koalicją rządową. Chodziło o edukację pozaszkolną, potocznie zwaną domową. Kilkanaście lat wstecz, w 2009 roku, dokonano pierwszego kroku naprzód i kształcenie w formie pozaszkolnej przestało być domeną jedynie szkół publicznych. O tę zmianę zabiegało środowisko edukatorów domowych z Pawłem i Marzeną Zakrzewskimi na czele. 1 lipca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o systemie oświaty, która jest niewątpliwie sukcesem nowoczesnej edukacji. Nawiązując do treści z następujących interpelacji posłów na Sejm RP VIII i IX kadencji […], uprzejmie prosimy Pana Premiera o odpowiedź na następujące pytania:

Czy i w jaki sposób zamierza rząd zabezpieczyć wypracowany konsensus parlamentarny dotyczący wolności wyboru w oświacie?

Czy rodzic ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą będzie miał zapewnioną możliwość formowania dziecka zgodnie ze swoim światopoglądem?«.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra o uszanowanie kompromisu społecznego (osoby fizyczne i prawne) i konsensusu legislacyjnego (prezydent RP, Senat RP, Sejm RP) z 2021 roku w obszarze edukacji domowej (nazywanego potocznie ustawą Zakrzewskich), który zapewnia aktualnie optymalny rozwój ucznia w tym systemie kształcenia. Jako uczeń nie widzę potrzeby żadnej zmiany legislacyjnej w tym obszarze, tym bardziej że od ostatnich zmian prawa minął dopiero rok. Autorytet państwa warto budować również na przewidywalności prawa, szczególnie jest to ważne w edukacji, gdzie kształci się młodych ludzi, takich jak ja, którzy dopiero co budują swój światopogląd”.

Biorąc pod uwagę wyżej cytowaną treść petycji, zwracamy się ponownie do Pana Premiera z następującymi pytaniami:

  1. Czy i w jaki sposób zamierza rząd zabezpieczyć wypracowany konsensus parlamentarny dotyczący wolności wyboru w oświacie?
  2. Czy rodzic ucznia spełniającego obowiązek nauki poza szkołą będzie miał zapewnioną możliwość formowania dziecka zgodnie ze swoim światopoglądem?