Specyfika ostatniego roku szkolnego 2020/2021 sprawiła, że coraz więcej rodziców i opiekunów prawnych dzieci zastanawia się nad tym, jak zacząć edukację szkolną. Od strony formalnej proces nie jest wcale trudny, a od 1 lipca 2021 roku będzie jeszcze łatwiejszy. Nieco inaczej wyglądają kwestie praktyczne. Dlatego rozpoczęcie edukacji domowej warto zacząć od bliskiego zapoznania się z tematem i przeanalizowania wszystkich „za” i „przeciw”.

Za i przeciw: Edukacja domowa z wielu perspektyw

Atutem edukacji domowej jest możliwość realizacji obowiązku edukacyjnego w dowolnym miejscu i czasie. Nie bez znaczenia pozostaje również możliwość indywidualnego dostosowania zakresu i metodyki nauczania do potrzeb dziecka. Szczególnie na tym zyskują dzieci zdolne, które wykraczają umiejętnościami poza poziom rówieśników.

Z drugiej strony edukacja domowa wymaga organizacji i samodyscypliny całej rodziny. Dzieci w edukacji domowej są zobligowane do przyswojenia całej podstawy programowej i zaliczenia egzaminu klasyfikacyjnego – to wiedza i umiejętności, których nie sposób posiąść w miesiąc czy dwa. Dlatego też model edukacji domowej nie jest polecamy rodzinom charakteryzującym się niską motywacją do działania. Decydując się na edukację domową musimy mieć również świadomość, że będzie ona wymagała od nas-rodziców wielu poświęceń, pełnego zaangażowania oraz czasu.

Edukacja domowa a formalności


Kiedy już zdecydujemy się na wejście w tryb edukacji domowej musimy złożyć wniosek o zgodę do dyrektora szkoły, do której zapisane jest nasze dziecko. Obowiązujące przepisy Prawa Oświatowego nie przewidują ujednoliconego wniosku, w związku z powyższym wniosek możemy sformułować samodzielnie lub zapytać w placówce, czy nie dysponuje ona wzorem takowego.

Dyrektor, do którego zwróciliśmy się z wnioskiem jest zobowiązany w terminie do 30 dni kalendarzowych od złożenia kompletnego wniosku wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami do wydania decyzji. Do wniosku o zgodę na rozpoczęcie edukacji domowej musimy dołączyć:

  • oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zapewnieniu warunków do kształcenia dziecka i realizacji podstawy programowej,
  • oświadczenie dotyczące egzaminów – deklaracja rodziców/opiekunów prawnych dotycząca przystępowania ich dziecka w każdym roku do egzaminów.