Jak zacząć edukację domową?

Specyfika ostatniego roku szkolnego 2020/2021 sprawiła, że coraz więcej rodziców i opiekunów prawnych dzieci zastanawia się nad tym, jak zacząć edukację szkolną. Od strony formalnej proces nie jest wcale trudny, a od 1 lipca 2021 roku będzie jeszcze łatwiejszy. Nieco inaczej wyglądają kwestie praktyczne. Dlatego rozpoczęcie edukacji domowej warto zacząć...

Czy edukacja domowa jest płatna?

Edukacja domowa to forma nauczania dzieci w domu przez ich własnych rodziców albo opiekunów lub ewentualnie inne wyznaczone do tego osoby. Nauka taka odbywa się poza systemem szkolnym, co oznacza, że dziecko w edukacji domowej nie uczęszcza do szkoły żadnego typu. W związku z powyższym edukacja domowa jest bezpłatna. Są...