Problematyka edukacji domowej często bywa dyskutowana przez pryzmat finansów. Z perspektywy publicznej placówki stacjonarnej edukacja domowa wiąże się z mniejszym dofinansowaniem ze strony Skarbu Państwa. Zdaniem niektórych, to właśnie mniejsze dofinansowanie sprawia, że dyrektorzy szkół publicznych pozostają nieprzychylni koncepcji nauczania w domu, zmuszając tym samym rodziców planujących domową edukację dziecka do korzystania z oferty edukacyjnej placówek prywatnych. Z pewnością są i tacy. Jednak odsetek uczniów w edukacji domowej jest wciąż na tyle niski, iż nie zagraża on funkcjonowaniu szkół publicznych i z pewnością nie determinuje stanowiska większości dyrektorów takowych. Zgodnie z obowiązującymi prawem, decyzja o zgodzie na rozpoczęcie edukacji domowej lub jej braku powinna być podyktowana dobrem dziecka.

Na co szkoła otrzymuje dofinansowanie, kiedy realizowana jest edukacja domowa?

W przypadku uczniów pobierających edukację w szkole stacjonarnej szkoła otrzymuje dofinansowanie, którego celem jest pokrycie kosztów powodowanych pobytem ucznia w placówce. W edukacji domowej dofinansowanie dla szkoły jest mniejsze. Placówka otrzymuje środki na komunikację z rodzicami dzieci w edukacji domowej (m.in. korespondencję pocztową) oraz organizację egzaminów kwalifikacyjnych. Jednocześnie uczniowie pozostający w edukacji domowej otrzymują takie same świadectwa jak uczniowie uczący się w szkole. Mają też legitymacje szkolne.

A co z rodzicami prowadzącymi szkoły domowe? Czy mogą oni liczyć na dofinansowanie dla edukacji domowej?

Edukacja domowa a dofinansowanie dla rodziców

Rodzice decydujący się na wybór edukacji domowej nie mogą liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, poza tym, które przysługuje rodzicom innych uczniów. Jednym z programów, w ramach którego rodzice uczniów otrzymują dofinansowanie jest program „Dobry Start”, który doczekał się już potocznej nazwy 300+. Dofinansowanie 300+ to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 złotych przyznawane rodzicom na początku roku szkolnego na każde dziecko w wieku szkolnym. Dofinansowanie wypłacane jest dla dzieci od pierwszej klasy szkoły podstawowej. We wniosku o dofinansowanie trzeba przedstawić dane swoje i dziecka, adres szkoły dziecka oraz oświadczenie, że dziecko uczęszcza do wskazanej szkoły. W przypadku edukacji domowej dziecko będące pod patronatem danej placówki traktowane jest jako dziecko doń uczęszczające. Z programu mogą korzystać rodzice uczniów, którzy ukończyli 18. rok życia, pod warunkiem, że pełnoletnie dzieci wciąż objęte są obowiązkiem szkolnym.