Wart przeczytania artykuł o edukacji domowej opublikowany na portalu prawo.pl.

https://www.prawo.pl/oswiata/eksperci-edukacja-domowa-waznym-elementem-systemu-oswiaty,131786.html Eksperci: edukacja domowa ważnym elementem systemu oświaty PAP Data dodania: 09.02.2016 Edukacja domowa jest naturalnym sposobem nauczania dzieci, dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb - zgodzili się uczestnicy poniedziałkowej konferencji w Belwederze. W ich ocenie jest efektywnym rozwiązaniem edukacyjnym, skutkującym solidnym wykształceniem. Podziel się artykułem: Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta...

Bardzo interesujący artykuł o edukacji domowej.

https://rodzina.wiara.pl/doc/6979485.Edukacja-domowa-Wspolne-lekcje-buduja-milosc-i-malzenstwo Edukacja domowa: Wspólne lekcje budują miłość i małżeństwo   Jacek Weigl razem z absolwentami edukacji domowej: Pawłem Zakrzewskim juniorem i Ignacym Zakrzewskim. Kocham spędzać czas z moją żoną Anią podczas wspólnego nauczania. Nasza rodzina staje się w Bogu z każdym rokiem silniejsza – tłumaczy prezes Jacek Weigl ewangelizator i...

Ciekawy artykuł na temat edukacji domowej został opublikowany w Polska Times.

https://polskatimes.pl/edukacja-domowa-w-polsce-ustawa-zakrzewskich-polaczyla-poslow-ze-wszystkich-opcji/ar/c5-15654346 Edukacja Domowa w Polsce: Ustawa Zakrzewskich połączyła posłów ze wszystkich opcji Partnerem cyklu jest Inny Wymiar Agencja Interaktywna11 czerwca 2021, 0:00 Zmiany związane z ułatwieniem dostępu do edukacji domowej połączyły całą scenę polityczną w naszym kraju. Zapytaliśmy więc parlamentarzystów, dlaczego zdecydowali się głosować za tzw. Ustawą Zakrzewskich. Joanna Frydrych,...

Jak zacząć edukację domową?

Specyfika ostatniego roku szkolnego 2020/2021 sprawiła, że coraz więcej rodziców i opiekunów prawnych dzieci zastanawia się nad tym, jak zacząć edukację szkolną. Od strony formalnej proces nie jest wcale trudny, a od 1 lipca 2021 roku będzie jeszcze łatwiejszy. Nieco inaczej wyglądają kwestie praktyczne. Dlatego rozpoczęcie edukacji domowej warto zacząć...

Czy edukacja domowa jest płatna?

Edukacja domowa to forma nauczania dzieci w domu przez ich własnych rodziców albo opiekunów lub ewentualnie inne wyznaczone do tego osoby. Nauka taka odbywa się poza systemem szkolnym, co oznacza, że dziecko w edukacji domowej nie uczęszcza do szkoły żadnego typu. W związku z powyższym edukacja domowa jest bezpłatna. Są...

Co to jest edukacja domowa? Na czym polega? Jak wygląda?

Edukacja domowa to zindywidualizowana forma nauczania realizowana poza szkołą. Nauczanie w domu przez rodziców może być realizowane w dowolnym czasie i miejscu. Edukację domową uznaje się za najstarszą i najbardziej skuteczną metodę nauczania. Jej podstawową zaletą jest możliwość dopasowania tempa pracy do indywidualnych potrzeb dziecka. W praktyce oznacza to, że...

Edukacja domowa – materiały dla ucznia i nauczyciela, czyli dziecka i rodzica

Jako zindywidualizowana forma nauczania realizowanego poza szkołą edukacja domowa nie narzuca na rodziców obowiązku realizacji konkretnych podręczników. Obowiązkiem rodzica/opiekuna prawnego w edukacji domowej jest natomiast zrealizowanie z dzieckiem podstawy programowej. To, jak będzie ona realizowana zależy do systemu, jaki wypracuje rodzic i dziecko. O czym warto wiedzieć dobierając materiały dla...

Edukacja domowa: Jak zacząć?

Dzieci od 6. roku życia są objęte obowiązkiem przedszkolnym, w ramach którego realizuje się program przygotowania szkolnego. Jednocześnie każde dziecko między 7. a 18. rokiem życia jest objęte obowiązkiem szkolnym. Obowiązek szkolny dziecko może realizować w placówce publicznej lub niepublicznej, a od 2017 roku także w ramach edukacji domowej. Zgodnie...

Edukacja domowa – egzaminy i testy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo Oświatowe – uczniowie pozostający w edukacji domowej są zobowiązani do przystępowania do egzaminów kwalifikacyjnych. Egzaminy kwalifikacyjne odbywają się raz w roku i stanowią podstawę promocji do kolejnej klasy. Jak to wygląda w praktyce? Edukacja domowa a testy Jedną z zalet edukacji domowej jest brak...

Edukacja domowa bez opinii z poradni

Dotychczas, w myśl obowiązujących przepisów edukacja domowa w Polsce stanowiła pewnego rodzaju przywilej. Uprawnione do edukacji domowej były dzieci z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, jak również dzieci, które na wniosek rodzica uzyskały zgodę dyrekcji placówki – przedszkola, szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej – na rozpoczęcie edukacji domowej....